لحظه  بروز رسانی 
تینار
آروم و عادیآروم و عادی
تینار

خیالت تخت….!!!! که اگر روزی از کنارم تصادفا رد شدی…!!!!

خیالت تخت….!!!!
که اگر روزی از کنارم تصادفا رد شدی…!!!!
سعی میکنم انقدر غریبه به نظر برسم…!!!!
که هوس کنی…!!!!
دوباره عاشقم شوی…!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عصبانیعصبانی
@RAHAPARSA00

بِــــسِلامَـتیِ  نَبودَنَم نَخَندیدَنَم نَشکَستَنَم بٌغـــــــْض نَکَردَنَم راحـــَت خواب

بِــــسِلامَـتیِ 
نَبودَنَم
نَخَندیدَنَم
نَشکَستَنَم
بٌغـــــــْض نَکَردَنَم
راحـــَت خوابیــــــْــــدَنَم 
تا اَبــْْـــــــَــــــد ....
ﺭﻭﺯ ﻣــــــــــﺮﮔﻢ ﻭﻗﺘـــــــﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺰﺍﺭﯾﻦ ﺗﻮﯼ, ﻗﺒــــــــﺮ
آﺭﻭﻡ ﺑﺰﻧﯿﻦ ﺭﻭﯼ ﺷﻮﻧﻢ ﺑﮕﯿﻦ ; ﻫـــــﯽ ﺭﻓﯿــــــــــﻖ
ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ ؛ ﻭﻟـــــﯽ ﺩﯾﺪﯼ
گذش!@

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahar-mafia
سرما زدهسرما زده
sahar-mafia

1455536931995904.JPG

مشاهده همه ی 4 نظر
sahar-mafia
سرما زدهسرما زده
sahar-mafia

بچه ها حوصلم سر رفت{-w17-}

مشاهده همه ی 4 نظر

بد شده ایم !از وقتی شروع کردیم به قربانت برم


بد شده ایم !
از وقتی شروع کردیم به قربانت برم های تایپی
به دوستت دارم های اس ام اسی
به عاشقتم های فیس بوکی ، وایبری ، ویچتی ، لاینی
بد شده ایم !
از وقتی هر کدام از کانتکت هایمان چیزی فرستاد و ” قلب های سرخ ” را روانه
تکست کردیم و عشقم و عزیزم و گلم صدایش کردیم
فرقی هم نمیکرد ، که باشد
دیگر کلمات دم دستی ترین ترفندمان شد
کلماتی که مقدسند ، که معجزه میکنند ! افتادند زیر دست و پا
فرقی برایمان نکرد که چه کسی باشد ، از چه جنسی باشد
فقط اینکه باشد و دمی بگذرد برایمان کفایت کرد
بد شده ایم !
از وقتی لبخند زدیم و بوسیدیم و نوازش کردیم
و آنسوی ماجرا پیچیدیم و پیچاندیم
و به زرنگی خودمان آفرین گفتیم
حال خیلی هامان خوب نیست
این روزها عادت کردیم مرگ خیلی چیزها را جشن بگیریم
دردناک است حال و روزمان
دردمان درمان دارد !
کمی صداقت
کمی شهامت
فقط همین

مشاهده همه ی 9 نظر