افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
تینار
آروم و عادیآروم و عادی
تینار

خیالت تخت….!!!!
که اگر روزی از کنارم تصادفا رد شدی…!!!!
سعی میکنم انقدر غریبه به نظر برسم…!!!!
که هوس کنی…!!!!
دوباره عاشقم شوی…!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
عصبانیعصبانی
@RAHAPARSA00

بِــــسِلامَـتیِ 
نَبودَنَم
نَخَندیدَنَم
نَشکَستَنَم
بٌغـــــــْض نَکَردَنَم
راحـــَت خوابیــــــْــــدَنَم 
تا اَبــْْـــــــَــــــد ....
ﺭﻭﺯ ﻣــــــــــﺮﮔﻢ ﻭﻗﺘـــــــﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﺰﺍﺭﯾﻦ ﺗﻮﯼ, ﻗﺒــــــــﺮ
آﺭﻭﻡ ﺑﺰﻧﯿﻦ ﺭﻭﯼ ﺷﻮﻧﻢ ﺑﮕﯿﻦ ; ﻫـــــﯽ ﺭﻓﯿــــــــــﻖ
ﺳﺨﺖ ﮔﺬﺷﺖ ؛ ﻭﻟـــــﯽ ﺩﯾﺪﯼ
گذش!@

مـاه و ماهی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahar-mafia
سرما زدهسرما زده
sahar-mafia

1455536931995904.JPG

مشاهده همه ی 4 نظر
sahar-mafia
سرما زدهسرما زده
sahar-mafia

بچه ها حوصلم سر رفت{-w17-}

مشاهده همه ی 4 نظر
sahar-mafia
سرما زدهسرما زده
sahar-mafia

بچه ها من حوصلم سر رفته{-52-}{-54-}{-6-}{-9-}{-3-}

مشاهده همه ی 1 نظر