لحظه  بروز رسانی 
سحر
مهربونمهربون
سحر

images?q=tbn:ANd9GcQou_fSbPneTR1smO3qXyS

مشاهده همه ی 20 نظر
سحر
مهربونمهربون
سحر

Cool-pics-and-funny-new-series-5.jpg

مشاهده همه ی 7 نظر
سحر
مهربونمهربون
سحر

%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%

مشاهده همه ی 9 نظر
سحر
مهربونمهربون
سحر

Textgraphy-931-6.jpg

مشاهده همه ی 22 نظر
سحر
مهربونمهربون
سحر

1382522732333761.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
مشاهده همه ی 4 نظر
سحر
مهربونمهربون
سحر

  گاهی احساس می کنم روی دست

 

گاهی احساس می کنم
روی دست های خدا مانده ام...
خسته اش کرده ام....
خودش هم نمی داند

با من چه کند!!

مشاهده همه ی 34 نظر
سحر
مهربونمهربون
سحر

از آتش روزگار چنان دهنم سوخت که از ترس آب

80128569621212373378.jpgاز آتش روزگار چنان دهنم سوخت


که از ترس آب یخ را هم فوت میکنم

مشاهده همه ی 8 نظر
سحر
مهربونمهربون
سحر

عیب نداره . عیب ندآره که " تـــنـــهـــایـــی ". عیب نداره که شبآ

عیب نداره ... 

عیب ندآره که " تـــنـــهـــایـــی "... 

عیب نداره که شبآ بدون

 " شــب بــخــیــر عــشــقــت " می خوآبی ... 

عیب ندآره که جمله ی "دوســتــت دارم " رو نمیشنوی ... 

عیب ندآره که دلش هیچوقت برآت " تــنــگ " نمیشه ... 

عیب ندآره ، " خــدا بــزرگــه "

 تو فقط طآقَت بیآر....

همین !


98love.ir-%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B2


++مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــ ایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــــــ ـد . . ، مهم تویــــــــ ــــے . . کــﮧ نــﮧ مـ‌ـ ے آیـــــ ــے، نــﮧ مـ‌ـــــ ــــــ ــے روـے . . .!

++حوالـ ــی ایـטּ ساعتـــ هآے بـ ــارآنے... جاے زیآدے برآے رفتـטּ ندارمـ..... غیـ ــر از آغوشـ ِ تـ ــو کهـ... کنـ ــارمـ نیستے...

مشاهده همه ی 9 نظر