لحظه  بروز رسانی 
✘...ʍɿԵՐԹ...✘
خواب آلودخواب آلود
✘...ʍɿԵՐԹ...✘

هوا اینقدر سرده شُدِست که بخاری خونمون نه تنها جواب نیمیده،

هوا اینقدر سرده شُدِست که بخاری خونمون نه تنها جواب نیمیده،

هوا اینقدر سرده شُدِست که بخاری خونمون نه تنها جواب نیمیده،

بلکه سوالَم میپرسه...!

مشاهده همه ی 4 نظر
✘...ʍɿԵՐԹ...✘
خواب آلودخواب آلود
✘...ʍɿԵՐԹ...✘

کاپیتان :نترسین برین جلو. خدا با ماست.سرباز :اگه خدا با ماست،

کاپیتان :نترسین برین جلو... خدا با ماست...
سرباز :اگه خدا با ماست، پس کی با اوناست
که دارن ما رو تیکه پاره میکنن؟!!!
"دیالوگ ماندگار فیلم نجات سرباز رایان"

مشاهده همه ی 12 نظر
✘...ʍɿԵՐԹ...✘
خواب آلودخواب آلود
✘...ʍɿԵՐԹ...✘

دیشب رفتم ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﻪ يه ﺳﮓ ﺩﺍﺷت ﺑﻪ ﺍﺳﻢدیشب رفتم ﻣﻬﻤﻮﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﻪ يه ﺳﮓ ﺩﺍﺷت ﺑﻪ ﺍﺳﻢ 'مانلی '...
رفتم ﺭﻭي ﺻﻨﺪﻟﯽ نشستم 'مانلی' ﻫﻢ ﻣﯿﺎﺩ ﺯﯾﺮ ﻫﻤﻮﻥ ﺻﻨﺪلی ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺸﻪ...
یهو گلاب به روتون بدجوری گوزم گرفت ﺑﺎﺧﻮﺩم فکر کردم ﺍﮔﻪ ﺑﮕﻮﺯﻡ ﺻﺎﺏ ﺧﻮﻧﻪ ﻓﮏ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺳﮕﺸﻪ ﺩﯾﮕﻪ...
ﯾﻪ ﺯﺭﻩ ﺍﺯ ﮔﻮﺯم ﺭﻭ ﻭﻝ کردم، ﺻﺎﺣﺐ ﺧﻮﻧﻪ گفت مانلی ﺑﺮﻭ ﺗﻮ ﺣﯿﺎﻁ...
ﻭﻟﯽ 'مانلی' ﻧرفت..
منم که خیالم ﺭﺍﺣﺖ شده بود ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﺪﺭﺕ گوزیدم ، ﺻﺎﺏ ﺧﻮﻧﻪ فکر میکنی چی گفت ؟
گفت: 'مانلی' ؟ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ رﻭﺕ ﺑﺮﯾﻨﻪ؟ برو بیرون دیگه

مشاهده همه ی 15 نظر
✘...ʍɿԵՐԹ...✘
خواب آلودخواب آلود
✘...ʍɿԵՐԹ...✘

View Full Size Image

مشاهده همه ی 40 نظر
✘...ʍɿԵՐԹ...✘
خواب آلودخواب آلود
✘...ʍɿԵՐԹ...✘

http://s5.picofile.com/file/8138365168/Like_dare_B_mola.jpg

مشاهده همه ی 9 نظر
✘...ʍɿԵՐԹ...✘
خواب آلودخواب آلود
✘...ʍɿԵՐԹ...✘

http://s5.picofile.com/file/8140735676/Fereshte_Pak.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر