لحظه  بروز رسانی 
sahar
قاطیقاطی
sahar

صبر یک فریب بزرگ است،سالها با غوره ها کلنجار رفتم،حلوا نشد!

صبر یک فریب بزرگ است،سالها با غوره ها کلنجار رفتم،حلوا نشد!

صبر یک فریب بزرگ است،سالها با غوره ها کلنجار رفتم،حلوا نشد!{-15-}{-15-}
عکس هم مثل همیشه ربطی نداره ،ولی فسقلی های من دیدنین{-41-}

مشاهده همه ی 108 نظر
sahar
قاطیقاطی
sahar

آدم ها همه می پندارند که زنده اند

آدم ها همه می پندارند که زنده اند

آدم ها همه می پندارند که زنده اند

برای آن ها تنها نشانه ی حیات

بخار گرم نفس هایشان است!

کسی از کسی نمی پرسد:آهای فلانی از خانه دلت

چخبر؟؟؟

گرم است؟چراغش نوری دارد هنوز؟

محمود دولت آبادیعکس هم خانه بستنی پاپا تو اهواز

منو،پسر خاله و بابام،عکس هنری هستش خخخخ

مشاهده همه ی 34 نظر
sahar
قاطیقاطی
sahar

نوبتی هم که باشه نوبت خوردن پسته تازه قصد

نوبتی هم که باشه نوبت خوردن پسته تازه قصد

نوبتی هم که باشه
نوبت خوردن پسته تازه
قصد تخریب روحیه ی شماها
فاز عجیبی است این فاز
جاتون هم ......{-7-}{-7-}{-32-}{-27-}

مشاهده همه ی 36 نظر
sahar
قاطیقاطی
sahar

هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا میکنید،نسنجیده

هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا میکنید،نسنجیده

هرگز به احساساتی که در اولین برخورد از کسی پیدا میکنید،نسنجیده اعتماد نکنید
don't believe your sense of first meeting
never💔💔💔
عکس هم که مشخص ........😜😜

مشاهده همه ی 118 نظر
sahar
قاطیقاطی
sahar

شازده کوچولو: اخرشم اونایی واسم میمونن که: اصلا روشون

شازده کوچولو: اخرشم اونایی واسم میمونن که: اصلا روشون

شازده کوچولو:
اخرشم اونایی واسم میمونن که:
اصلا روشون حساب باز نکرده بودم و....
گذاشته بودمشون حاشیه زندگیم!!!!

روباه روزنامه روی میز برداشت،عینکشو زد و گفت:
اونا هم منتظرن بیاریشون وسط که برن.....😐😐😐

عکس هم خودم گرفتم،ساحل زیبای قشم😊😊

مشاهده همه ی 15 نظر
sahar
قاطیقاطی
sahar

یک احساساتی هست یک چیزهایی هست که نمیشود به دیگری فهماند،نمیشود

یک احساساتی هست یک چیزهایی هست که نمیشود به دیگری فهماند،نمیشود

یک احساساتی هست یک چیزهایی هست که نمیشود به دیگری فهماند،نمیشود گفت،آدم را مسخره میکنند!!
به گور#صادق_هدایت{-w74-}{-60-}

مشاهده همه ی 104 نظر
sahar
قاطیقاطی
sahar

انسان دو سال نیاز دارد که حرف زدن بیاموزد و

انسان دو سال نیاز دارد که حرف زدن بیاموزد و

انسان دو سال نیاز دارد که حرف زدن بیاموزد
و پنجاه سال نیاز دارد تا سکوت را بیاموزد{-2-}{-2-}

مشاهده همه ی 36 نظر
sahar
قاطیقاطی
sahar

و روزی که آدم هایک بار برای همیشه از چشمانت می

و روزی که آدم هایک بار برای همیشه از چشمانت می

و روزی که آدم ها
یک بار برای همیشه از چشمانت می افتند....
مهم نیست نسبتشان چقدر نزدیک است یا چقدردور است
مهم این است که تو تا ابد هیچ حسی به آن ها نخواهی داشت

و این آغاز یک راه طولانیست.......!!!
{-19-}{-19-}{-19-}{-19-}

مشاهده همه ی 75 نظر
sahar
قاطیقاطی
sahar

خوشمزه عالی،،مخصوصا همون جا واستی داغ داغ تند تند بخوری خخخخقصد

خوشمزه عالی،،مخصوصا همون جا واستی داغ داغ تند تند بخوری خخخخقصد

خوشمزه عالی،،مخصوصا همون جا واستی داغ داغ تند تند بخوری خخخخ
قصد تخریب روحیه شماها
جاتونم....{-2-}{-2-}{-2-}{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 165 نظر
sahar
قاطیقاطی
sahar

ترجیح میدهم در آتش کین آن ها نابود گردم،تا اینکه بدون

ترجیح میدهم در آتش کین آن ها نابود گردم،تا اینکه بدون

ترجیح میدهم در آتش کین آن ها نابود گردم،تا اینکه بدون عشق تو،تن به ذلت زندگی تسلیم کنم
ویلیام شکسپیر
{-2-}{-2-}{-2-}{-26-}{-26-}{-26-}

مشاهده همه ی 286 نظر