لحظه  بروز رسانی 
✿ستایش✿
مو قشنگمو قشنگ
✿ستایش✿

ما هر چه را كه بايد . از

ما هر چه را كه بايد ...

از دست داده باشيم ؛
از دست داده ايم ...!


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید