لحظه  بروز رسانی 
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:
لوسلوس
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:

مشاهده همه ی 22 نظر
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:
لوسلوس
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:

ﯾﻪ ﺩِﻝِ ﭘــــُـــــــﺮ . × ﯾﻪ ﻣـﺸـﺘـ ﺗﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ . ×  ﯾﻪ

ﯾﻪ ﺩِﻝِ ﭘــــُـــــــﺮ ... ×

ﯾﻪ ﻣـﺸـﺘـ ﺗﺮﺍﻣﺎﺩﻭﻝ .. × 

ﯾﻪ ﺷﯿـﺸـﻪ ﺍﻟﮑـُــﻞ .. × 

ﺧــﺪﺍﺣﺎﻓﻈ ﺩﺭ ﮐـُـــﻞ ... ×


If the picture does not load, press F5!


مشاهده همه ی 1 نظر
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:
لوسلوس
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:

✘ﺧـــــــﯿـــــــﻠـــــــﯿــــــــــــﺎ ﺑـﻬﻢ ﯾـﺎد دادن : ﮐــﻪ ﻣـﯿﺘﻮﻧـﻦ ﺑـﺎﻫﺂم ﺑــــــﺂزي ﮐ

✘ﺧـــــــﯿـــــــﻠـــــــﯿــــــــــــﺎ

ﺑـﻬﻢ ﯾـﺎد دادن :

ﮐــﻪ ﻣـﯿﺘﻮﻧـﻦ ﺑـﺎﻫﺂم ﺑــــــﺂزي ﮐـﻨﻦ♜

ﻣــــــــــــــﻨــــــــــﻢ ☞

ﺑـﻬـﺸـﻮن ﯾـﺂد ﻣـﯿـﺪم:

ﮐـﻪ ﺑـازي رﻓﺖ و ﺑﺮﮔـﺸﺖ داره✘

مشاهده همه ی 2 نظر
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:
لوسلوس
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:

 ☜ﺣــــــﺎﺟــــﮯ☞ ↺ﻣﻴﻔَﻬْﻤـﮯْ ﻣﺎ 【ﺑــﮯ ﺭَﺣْــﻤﻴــﻢْ】 ↺ﺩَﻫَﻦِ ﺑَﺪْﺧــﻮﺍﻩُ 【ﻣــﮯ ﺑَﻨْﺪﻳــﻢْ】

 ☜ﺣــــــﺎﺟــــﮯ☞

↺ﻣﻴﻔَﻬْﻤـﮯْ ﻣﺎ 【ﺑــﮯ ﺭَﺣْــﻤﻴــﻢْ】

↺ﺩَﻫَﻦِ ﺑَﺪْﺧــﻮﺍﻩُ 【ﻣــﮯ ﺑَﻨْﺪﻳــﻢْ】

↺ﺳــﻮﮊﻩ ﻣـﮯ ﮐُﻨﻴﻢْ 【ﻣــﮯ ﺧَﻨْﺪﻳــﻢْ】

↺ ﺍﮔــﻪْ ﻻﺯِﻡْ ﺑِﺸِﻪْ 【ﻣــﮯ ﺟَﻨْﮕﻴــﻢْ】

.↻ﻫــــٰٰــْـــﻪ↺ ☞

 

مشاهده همه ی 6 نظر
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:
لوسلوس
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:

  ■خُبْ وِرْژِنْ جَدیدِزِندِگیمْ شُروع شُدْ■ √خِیلیا⇦حَذفْ √بعضیا⇦دایوِرتْ ↻دوربِزَنی:دورم

 

■خُبْ وِرْژِنْ جَدیدِزِندِگیمْ شُروع شُدْ■

√خِیلیا⇦حَذفْ

√بعضیا⇦دایوِرتْ

↻دوربِزَنی:دورمیزَنَم↻

↯لایی بِکِشی:لایی میکشَمْ↯

پُشتَم حَرف بِزَنی=توروت تًف میکُنم

تو وِرژِنِ جَـــدیــــــدَم خــیـــــلــیــا تـــو زِنــدگــیــم نیــــــستَن...✘

آدَمــایِ اِضــافــهـ اَز زَنــدِگــیــم کــــــ✂ـــــات شُــدَن...

◑ رفیقامــــو ریختَــم تـــو ⇕↶اَلَـــــــــــک↷

هَـــرکــــی مونـــــد جــــاشْ تــــو↞قَـــلبـَـمـِـــــ♥

هـــركــــى رَفـــــت كُـــلاً بِـــه

دَرَکــــــــــ ✘✘✘

مشاهده همه ی 1 نظر
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:
لوسلوس
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:

مرב بوבن با پـωـر خوشگل بوבن فرق בارہ مرב بوבن

مرב بوבن با پـωـر خوشگل بوבن فرق בارہ04300000

キラキラ のデコメ絵文字مرב بوבن با مانڪن بوבن فرق בارہ

مرב بوבن با پول بابا پز בاـבن فرق בارہ

مرב بوבن با الڪے خالے بـωـتن و בروغ گفتن فرق בارہ

مرב بوבن یعنے وقتے قول בاـבے حرفت בو تا نشـہキラキラ のデコメ絵文字

見てね(^◇^)┛ キラキラ のデコメ絵文字مرב بوבن یعنے براے شخصیت زن احترام قایل شـבن

مرב بوבن یعنے چیزے ڪـہ خیلیــا نیـωـتن♥♥♥キラキラ のデコメ絵文字

مشاهده همه ی 1 نظر
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:
لوسلوس
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:

  ⇜ببیــــ ـــن.⇝ ♚قانــــ ـــون زندگی ما ایـــــــنه.♚ ↩««

 

⇜ببیــــ ـــن...⇝

♚قانــــ ـــون زندگی ما ایـــــــنه...♚

↩«« بـــــــود : نــــــــوش...↬

↩«« نبـــــــود : فرامـــــــوش...↫


مشاهده همه ی 1 نظر
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:
لوسلوس
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:

✖ﻣـــﯿﮕـــــﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﻭﻗــــﺘﯽ ﻣـــﯿﻤــــﯿﺮﻥ ✖ﺳَـــــﺮﺩ✘ ﻣﯿـــــﺸــــــﻦ ✖ پس ﻫَــــــﺮ ﮐﯽ

✖ﻣـــﯿﮕـــــﻦ ﺁﺩﻣﺎ ﻭﻗــــﺘﯽ ﻣـــﯿﻤــــﯿﺮﻥ

✖ﺳَـــــﺮﺩ✘ ﻣﯿـــــﺸــــــﻦ ✖

پس ﻫَــــــﺮ ﮐﯽ ﺑـﺎﻫـﺎﻡ ﺳــــﺮﺩ ﺷﺪ ✖ﻣُــــرده✖


مشاهده همه ی 4 نظر
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:
لوسلوس
saharjoOn♥چون تکم با نمکم♥ |:

☜بعـضــــــی وقتا اونقدر بَـــــد میشم↬ رد میــــــدم⇝َ که حتی


☜بعـضــــــی وقتا اونقدر بَـــــد میشم

↬ رد میــــــدم9991.gif

⇝َ که حتی خـــــــدا هم میگه

⇣⇣ ✖✖✖هـــــــــــــه✖✖✖

⇚تو رّوحِـــــت لعـــنتی

�� چــرا هرکاری میکنم ⇙خـــــوب نمیشی⇘


http://s3.picofile.com/file/7854541505/12462.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید