لحظه  بروز رسانی 
reza
reza

موقعی که اوضاع بر وفق مراد نیست اغلب اشخاص فکر میکنند

موقعی که اوضاع بر وفق مراد نیست اغلب اشخاص فکر میکنند

موقعی که اوضاع بر وفق مراد نیست اغلب اشخاص فکر میکنند "همیشه به همین منوال خواهد بود" اما شاید بتوانید از تمثیل بهتری هم استفاده کنید.

مثلاٌ "زندگی هم دارای فصلهایی است و من اکنون در فصل زمستانم"... در زمستان بعضی ها یخ می زنند و بعضی دیگر اسکی بازی میکنند! بعلاوه در پس هر زمستانی بهاری است! همچنان که در پی هر روزی شبی است خورشید طلوع میکند و میتوان دانه های تازه‌ای کاشت. آنگاه تابستان و سپس پائیز و فصل برداشت فرا میرسد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
reza
پست شماره 321173639 از reza

...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
reza

به دام تعصبات نیفتید؛ که این زندگی نتیجه

به دام تعصبات نیفتید؛ که این زندگی نتیجه

به دام تعصبات نیفتید؛

که این زندگی نتیجه ی تفکر
دیگران است
و اجازه ندهید
سر و صدای عقاید دیگران
صدای درون شما را خفه کند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
reza

گرگ ها هرگز گریه نمی کنند اما گاهی چنان عرصه ی

گرگ ها هرگز گریه نمی کنند اما گاهی چنان عرصه ی

گرگ ها هرگز گریه نمی کنند اما گاهی چنان عرصه ی زندگی بر آنان تنگ می شود که برفراز بلندترین کوهها می روند و دردناکترین زوزه ها را می کشند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
reza

به فرزندان خود یاد دهیم به رفتار دیگران "پاسخ"

به فرزندان خود یاد دهیم به رفتار دیگران "پاسخ"

به فرزندان خود یاد دهیم
به رفتار دیگران "پاسخ" دهند
نه "واڪنش"

واکنش یعنی: زد تو هم بـزن !
پاسخ یعنـی: از عقـل خود استفــاده کـن
و بهترین روش را انتخاب کن

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
reza
reza

فقط دو درصد مردم فکر می‌کنند؛ سه درصد مردم

فقط دو درصد مردم فکر می‌کنند؛ سه درصد مردم

فقط دو درصد مردم فکر می‌کنند؛
سه درصد مردم هم فکر می‌کنند که فکر می‌کنند

و نود و پنج درصد مردم ترجیح می‌دهند که بمیرند تا اینکه فکر کنند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید