لحظه  بروز رسانی 
Hadis
Hadis

گروهی زندگی را خواب کردند بنای کفر و دین را

گروهی زندگی را خواب کردند
بنای کفر و دین را باب کردند
خدا را شُکر گر راندند از خویش
به سوی عاشقی پرتاب کردند

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis
Hadis

حسن باران این است که زمینی ست،ولی آسمانی شده

حسن باران این است
که زمینی ست،ولی
آسمانی شده است
و به امداد زمین می آید...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis
Hadis

بانگ شادی از حریمش دور باد هر که زاری آفرید

بانگ شادی از حریمش دور باد
هر که زاری آفرید
هر کسی لبخند را ممنوع کرد
هر که در تجلیل غم اصرار کرد
طعم شادی از حریمش دور باد
هر که درک عشق و زیبایی نداشت
هر که گل
پروانه
پرواز پرستو را ندید
هر کسی آواز را انکار کرد
شهر شادی از حریمش دور باد
هر که دیوار آفرید
هر که پلها را شکست
هر که با دلها چنان رفتار کرد
هر که انسان را چنین بیمار کرد
هر که دورش از حریم یار کرد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis
Hadis

گل باش که همنشین عطّار شوی زان پیش که همدم

گل باش که همنشین عطّار شوی
زان پیش که همدم خس و خار شوی
زحمت متراش و جمله رحمت باش
پل بای بجای آنکه دیوار شوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis
Hadis

هر که او را مسیح در نفس است جای او

هر که او را مسیح در نفس است
جای او در میانه قفس است
هر کجا مرغک خوش الحانی ست
مبتلا و اسیر و زندانی ست
ماهی از رقص دلفریب خودش
می کند تّنگ را نصیب خودش
برّه چون مزّه اش لذیذتر است
نزد قصّاب خود عزیزتر است
هر که حُسنی به طالعش دارد
روزگارش چنین بیازارد
سیه آواز و چهره ای چو کلاغ
به رهایی پرد میانه باغ...
هر قناری چو قار قار کند
خویش را از قفس کنار کند
یا کلاغ و رهایی و ویله گی
یا قناری و این قفس زدگی
باز در تُنگ،در قفس بودن
بهتر از زشت و بد نفس بودن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis
Hadis

یک روز رسد غمی به اندازه کوه یک روز رسد

یک روز رسد غمی به اندازه کوه
یک روز رسد نشاط اندازه دشت
افسانه زندگی چنین است گلم
در سایه کوه باید از دشت گذشت

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis
Hadis

شعرهایم را نثارت میکنم تا که دنیا را پر از

شعرهایم را نثارت میکنم
تا که دنیا را پر از گندم کنی
نانوا می باش و ساقی همزمان
تا مبادا زندگی را گم کنی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis
Hadis

مرا بسوزانید و خاکسترم را بر آبهای رهای دریا

مرا بسوزانید
و خاکسترم را
بر آبهای رهای دریا بر افشانید،
نه در برکه،
نه در رود:
که خسته شدم از کرانه های سنگواره
و از مرزهای مسدود

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis
Hadis

روی درخت ِ گردوی گس آن کلاغ ِ پیر صد

روی درخت ِ گردوی گس آن کلاغ ِ پیر
صد سال خانه کرد و ُ هزاران هزار بار
گردو از آن درخت بدزدید وُ خاک کرد
هر بار روی خاک
منقار ِ خویش را ِز کثافات پاک کرد
یک بار هم ندید
آن بلبل ِ جوان ِ غزلخوان ِ باغ را
یا دید وُ حس نکرد
آن روح ِ عاشقانهء دور از کلاغ را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
Hadis
Hadis

اگر پرسند از من زندگانی چیست، خواهم گفت: همیشه جستجو

اگر پرسند از من زندگانی چیست، خواهم گفت:
همیشه جستجو کردن
جهان بهتری را آرزو کردن...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید