لحظه  بروز رسانی 
Sahar
خوشتیپخوشتیپ
Sahar

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﺻﻞ "ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ" ﺍﺳﺖ؛ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ . ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﺻﻞ "ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ" ﺍﺳﺖ؛ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ...
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﺻﻞ "ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ" ﺍﺳﺖ؛
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ،
ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻡ .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
مهدخت
آروم و عادیآروم و عادی
مهدخت
مشاهده همه ی 5 نظر
سمیرا (مدیریورکلوب.ارسمن.سرای شادی)
شیطونشیطون
سمیرا (مدیریورکلوب.ارسمن.سرای شادی)

حالا انگار از کلمبیا کوکائین آورده 😕

حالا انگار از کلمبیا کوکائین آورده 😕

حالا انگار از کلمبیا کوکائین آورده 😕

مشاهده همه ی 49 نظر
سمیرا (مدیریورکلوب.ارسمن.سرای شادی)
شیطونشیطون
سمیرا (مدیریورکلوب.ارسمن.سرای شادی)

فهمیدید راحتیه یا بیشتر تلاش کنه؟ 😂😁

فهمیدید راحتیه یا بیشتر تلاش کنه؟ 😂😁

فهمیدید راحتیه یا بیشتر تلاش کنه؟ 😂😁

مشاهده همه ی 17 نظر