لحظه  بروز رسانی 
?sahar
?sahar

‌‌‌‌ _ مرا جوری در آغوش بگیر که

‌‌‌‌ _ مرا جوری در آغوش بگیر که

‌‌‌‌
_ مرا جوری در آغوش بگیر
که انگار فردا می‌میرم.
+ و فردا چطور؟
_ جوری در آغوشم بگیر
که انگار از مرگ بازگشته‌ام...‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

‌‌‌‌ تا روزی که بود دست‌هایش بوی گُل سرخ

‌‌‌‌ تا روزی که بود دست‌هایش بوی گُل سرخ

‌‌‌‌
تا روزی که بود
دست‌هایش بوی گُل سرخ می‌داد
از روزی که رفت
گُل‌های سرخ
بوی دست‌های او را می‌دهند ...‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

‌‌‌‌ چرخی بزن و رقص کنان شور به پا کن

‌‌‌‌ چرخی بزن و رقص کنان شور به پا کن

‌‌‌‌
چرخی بزن و رقص کنان شور به پا کن
خورشید منی ولوله کن نور به پا کن

"صبح است" بیا تا غزل عشق بخوانیم
معشوق و لب و باده و ماهور به پا کن


‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

‌‌‌ گفتمش خورشید سر زد ماه من

‌‌‌ گفتمش خورشید سر زد ماه من

‌‌‌
گفتمش
خورشید سر زد
ماه من
بیدار شو

گفت تا
من برنخیزم
کی بر آید آفتاب ...


‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

‌‌‌‌ دلم شکستی و رفتی، خلاف عهد مودت

‌‌‌‌ دلم شکستی و رفتی، 
 خلاف عهد مودت

‌‌‌‌
دلم شکستی و رفتی،
خلاف عهد مودت...

به احتیاط رو اکنون ...
که آبگینه شکستی


‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

من برای همین آمده ام تا نور سر

من برای همین آمده ام تا نور سر

من
برای همین آمده ام
تا نور
سر مستِ امکانِ وزیدن شود،
تا سنگ
آهسته از اذانِ اسمِ تو بگذرد.
تا تو از آنِ من باشی
تا من از آنِ علاقه،از آنِ آدمی،از آنِ امید...!

من
برای همین آمده ام
تا عین از حروفِ الفباء بگذرد به عشق تو
تا شین از تولدِ نوشتن بگذرد به عشق تو
تا قاف از قوسِ آسمان بگذرد به عشق تو
هی دخترِ دلنشینِ حوّاها!


‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

‍ آدم ها ، جهنم دست ساز خویشند

‍ آدم ها ، جهنم دست ساز خویشند

‍ آدم ها ،
جهنم دست ساز خویشند
بیا درآتش هم بگریزیم
کاش ،دستت را می گرفتم
از پله تاریخ پایین می دویدیم
به ابتدای زمین می رسیدیم
آنجا که در گل آدمی ،
گل رازقی می روئید
کاش ........


‎‌‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

‌‌‌ صبح یعنی . وسط قصه تردید شما،

‌‌‌ صبح یعنی . وسط قصه تردید شما،

‌‌‌
صبح یعنی ...
وسط قصه تردید شما،
کسی از در برسد،
نـور تعـارف بکـند...!‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

چه بی چراغ و به ناروا راه بر عبور علاقه

چه بی چراغ و به ناروا راه بر عبور علاقه

چه بی چراغ و به ناروا
راه بر عبور علاقه می بندند !
بگو
بگو به باد که ما
با آفتاب زاده شدیم !
و با آفتاب طلوع خواهیم کرد ...‌‌‌‌‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید