لحظه  بروز رسانی 
?sahar
?sahar

چیستم؟! خاطره زخم فراموش شده لب اگر باز کنم با

چیستم؟! خاطره زخم فراموش شده لب اگر باز کنم با

چیستم؟! خاطره زخم فراموش شده
لب اگر باز کنم با تو سخن ها دارم

نظری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

غم، هرگز عقب نمی‌نشیند، مگر آن که به عقب برانی‌اش !

غم، هرگز عقب نمی‌نشیند، مگر آن که به عقب برانی‌اش !

غم، هرگز عقب نمی‌نشیند، مگر آن که به عقب برانی‌اش !
نمی‌گریزد، مگر آن که بگریزانی‌اش !
آرام نمی‌گیرد، مگر آن که بی‌رحمانه سر کوبش کنی !‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بی

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی عیش بی

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی
عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
فکر معقول بفرما! گل بی خار کجاست؟!‌‌‌

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

ای صبا گر بگذری بر کوی مهرافشانِ دوست ،

ای صبا گر بگذری بر کوی مهرافشانِ دوست ،

ای صبا گر بگذری
بر کوی مهرافشانِ دوست ،

یار ما را گو سلامی ،
دل همیشه یادِ اوست .


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

‏هروقت که با آدمی تازه آشنا می‌شوم شعری تازه دارم

‏هروقت که با آدمی تازه آشنا می‌شوم شعری تازه دارم

‏هروقت که با آدمی تازه آشنا می‌شوم
شعری تازه دارم
و می‌دانم،
که کلاهی دیگر
سرم رفته است.+هر آدم ِ تازه درد تازه ای برای ما داره!
‌‌‌‌

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

چون ماه نو از حلقه به گوشان توایم چون رود

چون ماه نو از حلقه به گوشان توایم چون رود

چون ماه نو از حلقه به گوشان توایم
چون رود خروشنده خروشان تو ایم

چون ابر بهاریم پراکنده تو
چون زلف تو از خانه به دوشان تو ایم‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

‌‌‌‌ مائیم که از بادهٔ بی‌جام خوشیم هر صبح

‌‌‌‌ مائیم که از بادهٔ بی‌جام خوشیم هر صبح

‌‌‌‌
مائیم که از بادهٔ بی‌جام خوشیم
هر صبح منوریم و هر شام خوشیم

گویند سرانجام ندارید شما
مائیم که بی‌هیچ سرانجام خوشیم‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیدهٔ روشنایی

سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیدهٔ روشنایی

سلامی چو بوی خوش آشنایی
بر آن مردم دیدهٔ روشنایی
درودی چو نور دل پارسایان
بدان شمع خلوتگه پارسایی...
‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
?sahar
?sahar

كائنات فداى لبخندِ شيرينِ اولِ صبحت. بخند

كائنات فداى لبخندِ شيرينِ اولِ صبحت. بخند

كائنات فداى
لبخندِ شيرينِ اولِ صبحت...

بخند جانم!
تو دلخوشىِ
روزهاىِ كسلِ كننده اى...‌‌‌‌

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید