افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
II_ONE_II
ناراحتناراحت
II_ONE_II
dcuh_1053500x500_1521539789725990.jpg
NarenG &ToranJ

بنام خدای جهان آفرین
کع گفت مرگ و خزان و بهار آخر زندگی نیست
ولیکن گفت
کع ایستاده مردن تاوان این دل و زندگیست
تنهاییام ایستاده مردنت در نوبهار دیگری از زندگیت مبارک باد

می شود یک پاسخ دندان شکن، در سکوت هسته بود؛ گاه باید پسته ی لب بسته بود!
جمع یاران:{-w71-}{-w70-}{-w69-}{-w68-}{-w67-}
بهار گلی
طهورایی
نجلایی
یاسی
فازی جان و زهرایی
حسین جان
فاطمه مهتاب بانویی
سارینایی
بابایی
ندایی
امیر حافظ جان
آنیدی
حامد جان
مهتاب بانویی
هاوژین بانویی
دوشس بانویی
فهمیه بانویی
مستاجر خدا
سهراب جان
سابرینا بانویی
مهسایی

بــاران عشــــق
نظرات برای این پست غیر فعال است
طهورا
مهربونمهربون
طهورا
Screenshot_۲۰۱۸-۰۳-۱۶-۲۰-۰۳-۳۸-1.png

.

مشاهده همه ی 3 نظر
❤️ṨᾋϐȒἿƝᾋ❤️
مو قشنگمو قشنگ
❤️ṨᾋϐȒἿƝᾋ❤️
1053500x609_1521093157881377.jpg

یڪ دقیقـہ سڪوت...
بـפֿـاطر פֿـجالت ڪشیدטּ مردے ڪـہ درامدش ڪفاف زندگیشو نمے داد چـہ برسد بـہ פֿـرید عید و

پاے رفتن بـہ פֿـونـہ رو نداشت !!!
یڪ دقیقـہ سڪوت...
بـפֿـاطر شرمندگے مردے ڪـہ لباس چروڪیدہ دست دوܢܢ رو بناܢܢ جنس פֿـارجے تن بچش ڪرد

برویش פֿـندید و در פֿـفا اشڪ ریـפֿـت

یڪ دقیقـہ سڪوت...
بـפֿـاطر زنے ڪـہ با شرافت تماܢܢ غرورش را زیر پا گذاشت و פֿـونـہ تڪونے دیگراטּ رو انجاܢܢ

داد و פֿـانܢܢ פֿـونـہ اربابے ڪرد براش ولے تسلیܢܢ هیچ نامردے نشدیڪ دقیقـہ سڪوت...
بـפֿـاطر تبسܢܢ مصنوعے بر ڪنج لب زنے ڪـہ چرפֿ ڪردہ سنگدونے مرغ رو بجاے گوشت چرפֿ

ڪردہ بـפֿـورد بچـہ در ارزوے ڪبابش داد


یڪ دقیقـہ سڪوت...
بـפֿـاطر مستاجرے ڪـہ سر درد رو بهونـہ ڪرد و دستمال بر سر بست و پتو بر سر ڪشید و

گریـہ ڪرد براے عید ڪـہ صاحبـפֿـونـہ در قبال اجارہ هاے عقب افتادہ جوابش ڪردہ بود


یڪ دقیقـہ سڪوت...
بـפֿـاطر بچـہ اے ڪـہ פֿـجالت ڪشید و تو ڪوچـہ نیومد و با حسرت از لاے در همبازے هاے لباس

نو بر تن رو دید زد زیر گریـہ ...

یڪ دقیقـہ سڪوت...
براے محبت ڪـہ بیشتر از همـہ مورد פֿـیانت واقع مے گردد.

یڪ دقیقـہ سڪوت...

بـہ احتراܢܢ ڪلمـہ ے "دوست" ڪـہ هیچ ڪس معنے آטּ را درست نفهمید.


یڪ دقیقـہ سڪوت...

براے اشڪ هایے ڪـہ همگاטּ سعے در پنهاטּ ڪردטּ لطافتشاטּ دارند.

یڪ دقیقـہ سڪوت...
بـہ פֿـاطر ڪسانے ڪـہ از ناراحتے دیگراטּ اندوهگینند در حالے دیگراטּ هرگز آناטּ را باور

نـפֿـواهند ڪرد.

یڪ دقیقـہ سڪوت...
بـہ פֿـاطر انسانیت..
چنـــد روزیهـــ حال و هوای عید همهــ جا پیچیــده...

و کاربرا هم با پستای رنگارنگــ و زیباشون فیسنمــا رو بهــ آذیــن بستــن...

عذر میخوام کهــ من همچین پستــی گذاشتم چون خودم عید رو جشن نمیگیرم...


عیـد من آن روزیستـ کهـ نان یک شب پادشاه زحمت یک سال دهقان نباشد...

ارنستــو چگوارا...

خانه ویرانـه
نظرات برای این پست غیر فعال است
❤Ṃᾄђҭᾄв ❤ارشداسطوره های ابدی
ناراحتناراحت
❤Ṃᾄђҭᾄв ❤ارشداسطوره های ابدی
Negar_18032018_140017.png
نوروز..حمید طالب زاده

❣️ بهار ثانیه به ثانیه
نزدیکتر میشود . . .

به اندازه همه شکوفه های بهاری
برایتان آرزوهای زیبا دارم . . .

مشاهده همه ی 87 نظر
ღム刀ノのღ مَـݩ+طـُ ... اے جــاݩ❤
آروم و عادیآروم و عادی
ღム刀ノのღ مَـݩ+طـُ ... اے جــاݩ❤
۲۰۱۸-۰۳-۱۷ ۱۶.۰۲.۵۰.jpg
بوے عیدے

پــروردگـارا ، در ایـݩ روزهاے پایانۍ سـاݪ

به خوابــــ عزیزانمــاݩ آرامشــ ،

به بیداریشـاݩ آسایشــ ،

به زندگیشاݩ عافیٺــ

به عشقشاڹ ثباتــ ، به مهرشاݩ وفــا ،

به عمرشاݩ عزتــ به رزقشاݩ برڪـټ ،

ۅ بہ ۅجـۅدشاݩ صحتـــ عطــا بفرمــا ،

آمیݩ

ســال ݩــۅ بَــر شُمـا خــۅبــاݩ مُــبارڪــ{-w67-}

مشاهده همه ی 73 نظر
❤️ṨᾋϐȒἿƝᾋ❤️
مو قشنگمو قشنگ
❤️ṨᾋϐȒἿƝᾋ❤️
1053500x888_1515671018312206.jpg

پروردگارا! بـہ من آرامشے عطا فرما...♥ {-w71-}

تا بپذيرܢܢ آنچـہ را كـہ نمي توانܢܢ تغيير دهܢܢ و شهامتے،♥ {-w71-}

تا تغيير دهܢܢ آنچـہ را ڪـہ مي توانܢܢ و بينشے تا تفاوت اين دو را بدانܢܢ؛♥ {-w71-}

مرا فهܢܢ ده، تا متوقع نباشܢܢ دنيا و مردܢܢ آטּ مطابق ميل من رفتار كنند؛♥ {-w71-}

פֿـدایا! بـہ من زیستنے عطا ڪن...♥ {-w71-}

ڪـہ در لحظـہ مرگ، بر بے ثمرے لحظـہ اے ڪـہ ...♥ {-w71-}

براے زیستن گذشتـہ است، حسرت نـפֿـورܢܢ و مردنے عطا ڪن♥ {-w71-}

ڪـہ بربیهودگیش، سوگوار نباشم. بگذار تا آטּ را من، פֿـود♥ {-w71-}

انتـפֿـاب ڪنم، اما آטּ چناטּ ڪـہ تو دوست دارے.♥ {-w71-}

مشاهده همه ی 10 نظر
❤️ṨᾋϐȒἿƝᾋ❤️
مو قشنگمو قشنگ
❤️ṨᾋϐȒἿƝᾋ❤️
photo_2018-03-11_21-57-52.jpg

23 اسفند کنسرت مسیــح و آرشAP

{-w67-}{-w67-}{-w67-}

خانه ویرانـه
مشاهده همه ی 139 نظر
❤️ṨᾋϐȒἿƝᾋ❤️
مو قشنگمو قشنگ
❤️ṨᾋϐȒἿƝᾋ❤️
1053500x888_1515492653167282.jpg

פֿـدایا !♥ {-w67-}

פֿـدایا ! بـہ میهمانے قلبܢܢ بیا ...♥ {-w67-}

آرامش رو از تو طلب مے ڪنܢܢ و صبورے رو ,♥ {-w67-}

باور بودنت رو بـہ قلب ناباورܢܢ بسپار ... ♥ {-w67-}

ڪـہ باور بـہ هر چیزے براش سـפֿـت ترین ڪارها شدہ !♥ {-w67-}

פֿـدایا منو بپذیر ! ♥ {-w67-}

خانه ویرانـه
مشاهده همه ی 6 نظر
❤️ṨᾋϐȒἿƝᾋ❤️
مو قشنگمو قشنگ
❤️ṨᾋϐȒἿƝᾋ❤️
1053500x888_1515323581166779.jpg

این چـہ حرفیست ڪـہ در عالܢܢ بالاست بهشتــــ ♥ {-w68-}

هرڪجا وقت פֿـوش افتاد همانجاست بهشتــــ ♥ {-w68-}

دوزפֿ از تیرگے بـפֿـت درون تو بود کهـ نشدبهشتــــ ♥ {-w68-}

گر درون تیرہ نباشد همـہ دنیاست بهشتــــ ♥ {-w68-}

مشاهده همه ی 27 نظر