لحظه  بروز رسانی 
S*V
خجالتیخجالتی
S*V
جانم

جانم

لاله های سرخ
مشاهده همه ی 3 نظر
S*V
خجالتیخجالتی
S*V
عشقم

عشقم

مشاهده همه ی 4 نظر
S*V
خجالتیخجالتی
S*V
سلام صبح بخیر جانم

سلام صبح بخیر جانم

تـلـخ و شـیریـن
مشاهده همه ی 1 نظر
S*V
خجالتیخجالتی
S*V

جواب دوستت دارم "فدات نیست جواب دلم برات تنگ شده

جواب دوستت دارم "فدات نیست
جواب دلم برات تنگ شده "سکوت نیست
جواب شب بخیرعشقم "شب خوش نیست
جواب دلم گرفته "بیخیال نیست
جواب مواظب خودت باش "باشه نیست
جواب نگرانتم "بی تفاوتی نیست
جواب خوبی "بدی" نیست
جواب محبت "بی محبتی نیست

جواب بیقراری "سکوت نیست

کـاش میفهمیدن آدمهـــا
💔💔

تـلـخ و شـیریـن
مشاهده همه ی 1 نظر