افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
بروز رسانی 
sahar
مهربونمهربون
sahar


تنها برخی از آدمها

باران را احساس می کنند …

بقیه فقط خیس می شوند 

مشاهده همه ی 5 نظر
sahar
مهربونمهربون
sahar


باید بازیگر شوم ،

آرامش را بازی کنم 

باز باید خنده را به زور بر لبهایم بنشانم 

باز باید مواظب اشک هایم باشم

باز همان تظاهر همیشگی ” خوبم … ”

مشاهده همه ی 1 نظر
sahar
مهربونمهربون
sahar

کاش دنیا یکبار هم که شده بازیش را به ما میباخت مگر چه لذتی دارد این بردهای تکراری برایش.؟؟!!

مشاهده همه ی 11 نظر
sahar
مهربونمهربون
sahar

ففرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد!

مشاهده همه ی 12 نظر
sahar
مهربونمهربون
sahar

دلـت را بتـکان ... غصه هایت که ریخت، تو هم همه را فراموش کن دلت را بتکان اشتباهایت وقتی افتاد روی زمین بگذار همانجا بماند فقط از لا به لای اشتبا

مشاهده همه ی 4 نظر
sahar
مهربونمهربون
sahar

دوستای گلم من دیگه باید برم درس بخونم.بای...

مشاهده همه ی 5 نظر
sahar
مهربونمهربون
sahar

رفتیم خاکسپاری فامیلموون داداشش خودش انداخته تو قبر که اول منو باید خاک کنید ، باباشون بیل و ور داشته داره خاک میریزه روش میگه آره، توهم برو

مشاهده همه ی 8 نظر
sahar
مهربونمهربون
sahar

خواستگار اومده برام ، خواهر پسره میگه برادر ما اولین بارشه میاد خواستگاری واسه همین خجالتیه. مامان بزرگ منم واسه بازار گرمی میگه دختر ما هم ا

مشاهده همه ی 9 نظر
sahar
مهربونمهربون
sahar

ساعت 6 صبح بابام ماشین رو از پار کینگ در آورد بعد داشتم در و میبستم یه دفعه بوق زد منم که هنوز خواب 2 متر پریدم هوا بعدش گفتم چیه؟! سرش رو از پنجر

مشاهده همه ی 5 نظر
sahar
مهربونمهربون
sahar

بچه اومده به داداشم میگه جون این خانم یه جفت جوراب بخر داداش من میگه من میخوام سر به تن این خانوم نباشه برو آقا بروووووووووووووو فک و فامیله د

مشاهده همه ی 2 نظر