لحظه  بروز رسانی 
مریم
شادشاد
مریم

غم دارم و غم‌گسار می‌باید و نیستدر دست من آن نگار

غم دارم و غم‌گسار می‌باید و نیست
در دست من آن نگار می‌باید و نیست

درد سر اغیار نمی‌باید و هست
تشریف حضور می‌باید و نیست


هلالی جغتایی

مشاهده همه ی 2 نظر
حمید خان 1992
مهربونمهربون
حمید خان 1992

تنها مسافری که دلم بازگشتش را نمیخواهدقاصدک ایست که آرزوی


تنها مسافری که دلم بازگشتش را نمیخواهد
قاصدک ایست که آرزوی آمدن
 تو را در آن دمیدم
“تو” برگرد
قاصدک را چشمی در راه نیست
تو را من چشم در راهم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
❤ღنگارۓღ❤(الماس های درخشان)
❤ღنگارۓღ❤(الماس های درخشان)

یـــــکی مـــی رود و یــــکی مـــی مــانــــدیـــــکی مـــی رود و یــــکی مـــی مــانــــدکـــه بـــاایــــن هــــمه جـــای خـــالــــی چــــه کـــــنــد.... 
http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/1/8/19/1483890893311724.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید خان 1992
مهربونمهربون
حمید خان 1992

تکرار تو در قلب من این یعنی عیداحساس دلت پاکترین


تکرار تو در قلب من این یعنی عید
احساس دلت پاکترین یعنی عید

من تشنه ی یک  جرعه زشهد لب تو
شهد لب تو چو انگبین یعنی عید

باروی گلت بهار یعنے آغاز
خال لب تو سبزہ ترین یعنی عید

بوی خوش گیسوی تو سر مستی ناب
رخسار تو نقاشی چین یعنی عید

در برکه ی شب ماہ خیالت لرزان
در کوچه ی  دل عشق ترین یعنی عید

می آیی و باز در دلم چون آتش
صد شعله می افکنی همین یعنی عید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
حمید خان 1992
مهربونمهربون
حمید خان 1992

عجب دل خسیسی دارم جز تو به هیچکس عشق و


عجب دل

خسیسی دارم

جز تو به هیچکس

عشق و دوست داشتن تعارف

نمی کند...

          {-38-}{-38-}{-38-}{-38-}{-38-}{-38-}

مشاهده همه ی 15 نظر
سما خانوم
گرفتارگرفتار
سما خانوم

بـــــراے انســـانــها . هـــمان قـــــدر بــاش کـــــہ بـــراے تـو هســــتن .همان

بـــــراے انســـانــها ...

هـــمان قـــــدر بــاش کـــــہ بـــراے تـو هســــتن ...
همان قدر وقت بذارکه براےتووقت میذارن
بیـــــشتر کـــــہ باشـــــے ...

باعـــــث ســـــو‌‌ء تفـــــاهــم میشـــــوی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید