لحظه  بروز رسانی 
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳

خوش به حال ســـیندرلا   لنگه کفشـــش را جا گذاشت

vlm8_s22.gif
5.gif
http://www.snapbacksunion.com/wp-content/uploads/2012/01/tumblr_lwh52wlxnR1r88w1wo1_400.png

خوش به حال ســـیندرلا

 

لنگه کفشـــش را جا گذاشت

 

یه لشـــکر آدم به دنبالـــش گشتن

 

ما دلـــــــــــــــــمان را جا میگذاریم

 

هیچکس از مــــــــــــــا سراغی نمیگیرد

 
انگار که هیچوقت نبوده ایـــــــــــــــــم
5.gif
l9di_s1.gif
vlm8_s22.gif

مشاهده همه ی 95 نظر
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳

سر בرב یعنی خون ریزے یـہ خاطرہ تو مغزت

vlm8_s22.gif
5.gif


سر בرב یعنی


خون ریزے یـہ خاطرہ تو مغزت


5.gif
l9di_s1.gif
vlm8_s22.gif

مشاهده همه ی 14 نظر
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳

بَعضی آهَنگـآ هَستَن کـ ه گوشـ میدـی . میگی: لَعنتـی!

vlm8_s22.gif
5.gif


بَعضی آهَنگـآ هَستَن کـ ه گوشـ میدـی .


میگی: لَعنتـی!


مَنـ کـه زندگیمـ رو وا3 کَسـی تَعریفـ نکَردَمـ.


کـه اَز روشـ اهنگـ ساختـه ؟!؟

5.gif
l9di_s1.gif
vlm8_s22.gif

مشاهده همه ی 4 نظر
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳

بـَعضےـﺂ بـﮧ مـﺂ כּـِمےخــورנَכּ ! مـﺂ جـﺂ خـاڵـے נآנیـم

vlm8_s22.gif
5.gif
Image result for ‫عکس های دخترونه باکلاه‬‎


بـَعضےـﺂ بـﮧ مـﺂ כּـِمےخــورנَכּ ! مـﺂ جـﺂ خـاڵـے נآנیـمڅورנَכּ بـﮧ ݜـُمـﺂ ! مـُبـاړڪتــــــــــۅכּ بـﺂݜـﮧ.. :|

5.gif
l9di_s1.gif
vlm8_s22.gif

مشاهده همه ی 10 نظر
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳

تف تو ذات اون دختری ک  زبونشو تا ته میکنه

vlm8_s22.gif
5.gif


تف تو ذات اون دختری ک

 زبونشو تا ته میکنه تو حلق دوس پسرش


بعد سر سفره از لیوان باباش آب نمیخوره


میگه دهنیه

5.gif
l9di_s1.gif
vlm8_s22.gif

مشاهده همه ی 9 نظر
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳

دوستــ כآشتـَטּ رـآ بـآ تمـآمــ وجـوכ یـآכش כآכم، ولـی او

vlm8_s22.gif
5.gif


دوستــ כآشتـَטּ رـآ بـآ تمـآمــ وجـوכ یـآכش כآכم،


ولـی او رَفتــ وَ اِمتحـآنـَش رـآ بـه כیگـری پـَس כآכ..


شـُمـآ هـَمــ دآشتـیـد اَز ایـن "شـــــــآگــــــردهـــــــآ"


5.gif
l9di_s1.gif
vlm8_s22.gif

مشاهده همه ی 2 نظر
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳

مــــــــــــن↓↯↯ ﯾـــ☜ـــﻪ ﺁﺩﻡ ✘ﺗُــــــﺨﺲ✘ ﺑــــﺎ↓↓↓ ﯾـــ←ـــﻪ ﻋﺎﻟﻤـــ▣ـــه✘ ﺑُﻐــــــ

vlm8_s22.gif
5.gif


مــــــــــــن↓↯↯ ﯾـــ☜ـــﻪ ﺁﺩﻡ ✘ﺗُــــــﺨﺲ✘

ﺑــــﺎ↓↓↓ ﯾـــ←ـــﻪ ﻋﺎﻟﻤـــ▣ـــه✘ ﺑُﻐــــــﺾ✘


اِنـقَـد بـی حــوصِـلِه اَم.کِـ هَـر کــی بِــخــوآد بــآم بَـحـث کُـنـه↘


↙فَقَط مـیـگَـم : هَـر چـی تــو بِــگـــی↘


↙اِنـقـَد بـی اَعـصـآبَم…. کِـ هَـر کـی بِخــوآد بِـم گـیـر بِـدِ↘


↙ ی کَـلـآم مـیـگـَم : مَــن بَـــد تــو خـــوب…

5.gif
l9di_s1.gif
vlm8_s22.gif

مشاهده همه ی 3 نظر
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳

در و دیــــــــــــــوار اتـــــــــــــــــاقم بـــــــــــــــوی خـــــــــــ♥ـــــــ

vlm8_s22.gif
5.gif

Related image

در و دیــــــــــــــوار اتـــــــــــــــــاقم

بـــــــــــــــوی خـــــــــــ♥ـــــــون میدهـــــــــــــد

مـــــــــــن امشـــــــــــب

تمــــــــــــــام وابستگــــــــــــــــــی ام را بـــــــــــــه تیــــ♥ـــــــغ

کشـــــــــــــیده ام...

5.gif
l9di_s1.gif
vlm8_s22.gif

مشاهده همه ی 5 نظر
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳
مهربونمهربون
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳

ایـرآבے نَـבآرב. ایـטּ شـَبهـآ کـﮧ مَـטּ. تُــو رآ آه مـیـکـشَـم

vlm8_s22.gif
5.gif
images?q=tbn:ANd9GcQW4t0YMFpOEhNb69Jucdt

ایـرآבے نَـבآرב...

ایـטּ شـَبهـآ کـﮧ مَـטּ...

تُــو رآ آه مـیـکـشَـم ...

تـُــــــو !!!

בر آغـوش ِ בیگـرے نَـفَـس ِ عَـمـیـق بکِـش...

تـآ دیـوآنـﮧ تَـرَش کـُـنے !!!
5.gif
l9di_s1.gif
vlm8_s22.gif

مشاهده همه ی 2 نظر