لحظه  بروز رسانی 
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳
مو قشنگمو قشنگ
↲✘™ ֆǟɦɛʟ ™✘↳

سارینا جان: عشقع من امروز تولـــــــــــــــــــــــدع توعه روزی کــــــــــــع

سارینا جان:

عشقع من امروز تولـــــــــــــــــــــــدع توعه

روزی کــــــــــــع تو ب دنیا اومدی

این روز امیدوارم بهترین روزتـــــــــــ باشع

وهمچنین روزاعه بعد این

صدســـــــــــــــــال بع این ســـــــالا گُل دختر

تَــــــــــوَلُـــــــدِت هَپــــــــــی هَپـــــــــــــی{-w7-}{-w7-}{-w7-}{-w7-}{-w7-}{-63-}{-102-}
{-106-}{-107-}{-107-}{-124-}{-124-}{-124-}{-117-}{-117-}{-111-}

مشاهده همه ی 20 نظر