لحظه  بروز رسانی 
sahelm75
مهربونمهربون
sahelm75

تو شايد رفتار منفى ديگران رو نتونى كنترل كنى، اما قطعا

تو شايد رفتار منفى ديگران رو نتونى كنترل كنى، اما قطعا

تو شايد رفتار منفى ديگران رو نتونى كنترل كنى، اما قطعا مدت زمانى كه درگيرش ميشى رو ميتونى كنترل كنى


مشاهده همه ی 31 نظر
sahelm75
مهربونمهربون
sahelm75

قلب ِ من موقع اهدا به تو ایراد نداشت مشکل

قلب ِ من موقع اهدا به تو ایراد نداشت مشکل

قلب ِ من موقع اهدا به تو ایراد نداشت
مشکل از توست اگر پس زده پیوندش
را

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahelm75
مهربونمهربون
sahelm75
پست شماره 313966109 از sahelm75

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahelm75
مهربونمهربون
sahelm75
پست شماره 313966091 از sahelm75

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahelm75
مهربونمهربون
sahelm75
پست شماره 313966089 از sahelm75

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahelm75
مهربونمهربون
sahelm75

سالها بود که می خواستم از "فردا" شروع کنم، اما

سالها بود که می خواستم از "فردا" شروع کنم، اما

سالها بود که می خواستم از "فردا" شروع کنم،
اما همیشه "فردا"یک روز از من جلوتر بود!
سالها گذشت تا فهمیدم باید از همین امروز شروع کنم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahelm75
مهربونمهربون
sahelm75

سرجلسه امتحان یه آقا بغل دستم نشسته بود منم

سرجلسه امتحان یه آقا بغل دستم نشسته بود
منم داشتم بهش توضیح میدادم که چجوری تقلب کنه 😎😈
.
.
.
.
.
.


.
.
.
.
اونم فقط گوش میداد امتحان که شروع شد پاشد ورقه ها روپخش کرد😳😊😁😂😂🚶🏻

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sahelm75
مهربونمهربون
sahelm75

یه شب یه جا مهمون بودیم شب خوابیدنی حال نداشتم

یه شب یه جا مهمون بودیم
شب خوابیدنی حال نداشتم برم دسشویی... 😶
یه بچه کنارم خوابیده بود ...
برش داشتم گذاشتم تو جای خودم تو جای اون شاشیدم ....😆👍


اومدم برشگردونم سر جاش دیدم تو جای من ریده 😑😂😂😆

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید