لحظه  بروز رسانی 
sajad 20r
sajad 20r

نخونی از دستت رفته. . . . . . .

نخونی از دستت رفته...
.
.
.
.
.
.
.
. قشنگه بخونید

پسر؛ میشه بمونی؟؟؟
دختر؛نه ماکه قبلا حرفامونو زدیم...بازشروع نکنااااا...
پسر؛باشه خب؛آخه من دوست دارم
دختر؛ خب منم دوست دارم
پسر ؛خب پس اینکاراچیه؟هااا؟
دختر؛گفتم که نمیشه!
پسر؛آخه.....باشه پس...مواظب خودت باش!
دختر؛باشه خب کاری نداری؟
پسر؛ ......
دختر؛الو
پسر؛جانم بگو!
دختر؛ گفتم حرفی نداری؟
پسر؛نه...توخواسته ای نداری؟؟؟
دختر؛فقط یه چیز؛ اگه یه روز خواستی منو ببینی واسم گل رز آبی میاری؟؟؟
پسر؛چرا که نه؛
دختر؛باشه ممنون ؛
پسر؛خداحافظت عشقم...
دختر؛نه یه دقه صب کن....
پسر؛قطع کردو نشنید...!
مشاهده همه ی 2 نظر
☜✘ᴊᴀᴠᴀᴅ✘☞▏ بروبڪسـ تهروךּ ▕
خوشتیپخوشتیپ
☜✘ᴊᴀᴠᴀᴅ✘☞▏ بروبڪسـ تهروךּ ▕

سلامتی پسری که شب عروسی عشقش مست مست رفت دم در

اس ام اس

سلامتی پسری که

شب عروسی عشقش مست مست رفت دم در تالار نشست اما عروسی رو بهم نزد…

صبر کرد تا عروس بیاد بیرون….

عروس اومد همه بهش هدیه میدادن…

پسر هم رفت هدیه شو داد … عروس گفت این چیه ؟

پسر گفت این همون قرآنیه که بهش قسم خوردی مال من بشی…

مشاهده همه ی 1 نظر
****B*A*H*A*R****
آروم و عادیآروم و عادی
****B*A*H*A*R****

↯✍⇦حــــــــــالَم اَز : مجازیهاے بے غیرت.➣ از

↯✍⇦حــــــــــالَم اَز : مجازیهاے بے غیرت...➣ از زنهاے متأهل وبے تعهد نسبت بـہ شوهر فقط براے

↯✍⇦حــــــــــالَم اَز : مجازیهاے بے غیرت...➣

از زنهاے متأهل وبے تعهد نسبت بـہ شوهر فقط براے

چند دقیقـہ لاس زدن با یـہ پسر تو جِلدِ ہ...∝➣

از مردهاے متأهل بے غیرت و بے جنبـہ فقط براے

چند دقیقـہ لاس زدن با دختر تو جِلدِ ہ ....➣

از اَصل دادن‌هاے قُلابے فقط و فقط براے حرف زدن با جنس مخالف....➣

از دختران ساده‌اے ڪـہ عڪس پروفایلشون سوژه‌ے ڪپے واسـہ پسرا شد...➣

از پسران سادہ ودختر ندیدہ ڪـہ حاضرن واسـہ چند دقیقـہ چت ڪردن

با یـہ دختر شارژ ڪـہ هیچ حتے پول تو جیبیشونم بـہ قول خودشون

هدیـہ ڪنن بـہ زِیدشون هــــــــــــــــــــہ

از هَڪرهاے بے ناموسے ڪـہ بـہ هر طریقے ڪـہ شدہ وارد حریم خصوصے

دیگران میشن واز عڪساے شخصے ناموس مردم سؤ استفادہ میڪنن ....➣

از داداش و آبجے گفتنهاے دروغے بـہ هر ڪَس و ناڪَس فقط براے نزدیڪ شدن بـہ هم...➣

از بے حُرمت ڪردن اسم و مقام برادر...➣

از بے حُرمت ڪردن اسم و مقام خواهر...➣

از ...از ... از

دنیاے مجازیے ڪـہ هیچوقت و هیچوقت نفهمیدیم

پشت آن چهرہ زیبا و خوش خط و خال چـہ ڪسے است

مشاهده همه ی 4 نظر
_MOHAMMAD REZA_
ناراحتناراحت
_MOHAMMAD REZA_

سال 93 داری میری!! بـــــــــــرو.Heriii  اما حرفامو بشنــــــــــــو و بــــــــــرو 


2c80c244afce3f4e8f416190d0cad52e-425


سال 93 داری میری!! بـــــــــــرو...Heriii 
اما حرفامو بشنــــــــــــو و بــــــــــرو 
یـه ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﺍﺻـلا ﻧـﮕـﺬﺷــــــــــــــــﺖ
ﺍﻣـﺎ ﻣـن ﺍﺯﺵ
ﮔـﺬﺷــــــــــــــــﺘـﻢ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻢ ﺑـﺪ ﮔـﺬﺷـﺖ ... ﺳـﺨــــــــــــــــﺖ
ﮔـﺬﺷـﺖ ...ﺑـﺎ ﺩﺭﺩ ﮔـﺬﺷـــــــــــــــــﺖ ...
ﯾـﻪ ﺷــــــــــــــــﺒـﺎﯾـﯽ ﺩﺍﺩ ﺯدم " ﺍﻣـﺎ ﺟــــــــــــــــﺰ ﺩﻟـم ﻫـﯿـﭻ
ﮐــــــــــــــــﺲﺻــــــــــــــــﺪﺍﻣـو ﻧـﺸــــــــــــــــﻨـﯿـﺪ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــــــــﯽ ﻫـﻤـﻪ ﭼــــــــــــــــﯽ ﺑـﻮﺩ ﺍﻟـﺎ ،،، ﺍﻭﻧـﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ
ﻣـﯿـﺒــــــــــــــــﻮﺩ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾــــــــــﯽ ﻫـﻮﺍ ﻋـﺠـــــــﯿـﺐ ﺩﻭﻧـﻔـﺮﻩ ﺑـﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﻫـﻤــــــــﻮﻥ
ﺷـﺒـﺎ ﻣـن ﺑـﻮدمـــــو ﺗـﻨـﻬـﺎﯾـــــــــیم ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـــــــﯽ ﻧـﻔـﺴـــــــم ﺑـﺮﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾـﻦ ﻫـﻤـــــــﻪ ﺑـﻐــــــــﺾ ...
ﯾـﻪ ﺷـﺒـﺎﯾـﯽ ﻧـﻔــــــــﺲ ﮐـﻢ ﺍﻭﺭدم ... ﺍﻣــﺎ ﺩﻭاﻡ
ﺍﻭﺭﺩم ...
ﯾـﻪ ﺭﻭﺯﺍﯾــــﯽ ﻓـﻘـــــــﻂ ﺯﻧـﺪﻩ ﺑـﻮﺩم ... ﺯﻧـﺪﮔـﯽ ﻧـﮑـــــــﺮﺩم...
ﯾـﻪ ﺷﺒـﺎﯾـﯽ ﺯﻧــﺪﻩ ﻫـﻢ ﻧـﺒـﻮﺩم
ﻓـﻘــــــﻂ
ﺑـﻮﺩم
...ﻫـﻤﯿـــــــــــــــــﻦ
93 حالا دیگه بـــــــــــــــــــــــرو


Warning_Don_t_Copy_my_site.gif

مشاهده همه ی 8 نظر
ⓡⓔⓨⓗⓐⓝⓔ
ⓡⓔⓨⓗⓐⓝⓔ

هـــی کـــافـــه چـــی! دستـــور بــده سیـــگــار بیـاورنــد و پاســور هـــم

هـــی کـــافـــه چـــی! دستـــور بــده سیـــگــار بیـاورنــد و پاســور هـــم...

و مـــردهـا را دور میــز مــن جمـع کــن

. بگــو بنــوازنــد........ . . . شایـــد غیرتــی شـــد و بــرگشت .......

00048.jpg

مشاهده همه ی 10 نظر
❻✘ALI✘ ❻
ورزشکارورزشکار
❻✘ALI✘ ❻

پسر باید اینجوری باشه نه اون خاله زنکای لوس. .

پسر باید اینجوری باشه نه اون خاله زنکای لوس....{-15-}
.
.
.
.
.
ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺯﻥ ﻣﻦ ﺑﺸﻪ ﺑﺪﻭﻧﻪ ⇜
ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻡ…{-42-}
ﺗﻮ ﺟﻤﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺑﺸﯿﻨﯽ …{-15-}
ﻫﻤﮑﺎﺭﻣﻪ ✘ ﻫﻤﮑﻼﺳﯿﻤﻪ ✘ ﺩﻭﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﺩﻭﺳﺘﻤﻪ ✘ ﺩﺍﺩﺍﺷﯿﻤﻪ
✘ ﺭﺍﻧﻨﺪﻣﻪ ✘ ﺳﮕﻤﻪ ✘ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺎ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ✘ ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻮ
ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﯽ …{-39-}
ﺗﺼﺎﺩﻓﯽ ﺑﺒﯿﻨﻢ ﮐﺴﯽ ﻣﺰﺍﺣﻤﺖ ﺷﺪﻩ ﺟﻠﻮ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﺗﯿﮑﻪ ﭘﺎﺭﺵ
ﻣﯿﮑﻨﻢ ☜ ﻭﻟﯽ ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺍﻡ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﻡ…{-9-}
ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻭﺍﺳﻢ ﺑﺰﮎ ﺑﻮﺯﮎ ﮐﻨﯽ…
ﻣﻮﻗﻌﯽ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺖ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﮐﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻡ ﺩﯾﺪﻡ ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻨﻪ، ﺷﻤﺎ ﮐﺎﺭﺗﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﺗﻔﺮﯾﺢ
ﺧﻮﺩﺕ ☜ ﺑﺮﻭ ﭘﻮﻟﺸﻢ ﺑﺒﺮ ﺑﺮﯾﺰ ﺗﻮ ﺟﻮﺏ ﻣﻦ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ
ﻧﻤﯿﮑﻨﻢ✔{-26-}
ﮔﻮﺷﯿﺖ ﭘﺴﻮﻭﺭﺩ ﺩﺍﺭﻩ ؟؟ ﻫﺮﺭﺭﺭﺭﯼ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﻣﻦ ﻧﻤﯿﺨﻮﺭﯼ{-27-}
ﻣﺎ ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ، ﻣﻦ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺖ ﺑﺎﺧﺒﺮﻡ
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺎ ﻓﻼﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﮕﺮﺩ ﺑﺎﺭ ﺩﻭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻨﻮﯼ، ﻣﯿﺮﯼ ﺑﺎ
ﻫﻤﻮﻥ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻣﻨﻢ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻣﯿﮑﻨﯽ{-118-}
ﺯﻧﮓ ﺯﺩﻡ ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺑﻮﺩ ﻧﺸﻨﯿﺪﯼ؟؟؟ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ
ﺷﻮ ﺩﯾﮕﻪ …{-5-}
ﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺑﭙﻮﺷﯽ ﻋﯿﻦ ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ ﮔﺮﺕ ﻣﯿﺰﻧﻢ ﺑﻬﻢ…
ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺧﻮﺷﻤﺰﻩ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻭﺭﺩ ﻧﻤﯿﺨﻨﺪﯼ…
ﺳﺨﺘﻪ ﺑﺎﻣﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﻪ؟ ﻋﻮﺿﺶ ﺗﻮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯼ ﻣﻦ ﺁﺯﺍﺩﺍﻧﻪ ﺑﭽﺮﺥ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ ﻫﯿﭻ ﮐﻔﺘﺎﺭﯼ ﺳﻤﺘﺖ ﻧﻤﯿﺎﺩ …
ﯾﻪ ﺷﯿﺮ ﭘﺸﺘﺘﻪ.
____________________________________________________
خوشبخت دختریست که اینا رو ازدوست پسرش بشنوه...!!!
{-29-}{-25-}{-29-}
http://8pic.ir/images/p21lce6rzfogs77sgds3.png

مشاهده همه ی 455 نظر
sajad 20r
sajad 20r

ﺭﻓﯿﻖ ﮐﯿﻪ ؟ ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﯾﺪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﮕﻪ :

ﺭﻓﯿﻖ ﮐﯿﻪ ؟

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺩﯾﺪ ﻧﺎﺭﺍﺣﺘﯽ ﺑﮕﻪ : ﺑﺎﺯ ﭼﻪ ﻣﺮﮔﺘﻪ ﻧﮑﺒﺖ

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﯽ ﭘﻮﻝ ﻻﺯﻣﻢ ﺑﮕﻪ : ﺑﺪﺑﺨﺖ ﮔﺪﺍ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮐﺎﺭﺕﻋﺎﺑﺮﺗﻮ ﺑﻔﺮﺳﺖ

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﻭﻗﺘﯽ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺮﯾﻀﻢ ، ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖﺑﮕﻪ :ﺍﯾﺸﺎﻻﺳﻘﻂ ﺑﺸﯽ ﮔﻨﺪﺕ ﺍﺯ ﺭﻭ ﺯﻣﯿﻦ ﭘﺎﮎ ﺷﻪ ﻭﻟﯽ ﺩﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪﺵ ﺑﺎﮐﻤﭙﻮﺕﺑﯿﺎﺩ ﭘﯿﺸﺖ

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﯽ ﺩﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﮕﻪ : ﭘﺎﻟﻮﻧﺘﻮ ﺑﻨﺪﺍﺯ ﺭﻭﮐﻤﺮﺕ ﺗﺎﺑﯿﺎﻡ ﺍﻓﺴﺎﺭﺗﻮ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﻭ ﺑﮕﺮﺩﻭﻧﻤﺖ

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻡ ﺑﮕﻪ ، ﺧﺨﺦ ﺍﯼ ﺗﻮﺭﻭﺣﺖ !ﺳﮓ ﻣﺤﻞ ﺗﻮ ﻣﯿﺰﺍﺭﻩ ؟ ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪﺵ ﺑﺎ ﺟﻮﻥ ﻭ ﺩﻝ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻪ ﺑﻪﻋﺸﻘﺖﺑﺮﺳﯽ

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﺸﻮ ﺍﺯﺕ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﻨﻪ ﻭﻟﯽ ﺍﺧﺮﺵﺟﻮﺍﺏ ﻫﻤﻪ ﺭﻭ ﺗﻮ ﯾﻪ ﮐﺎﻏﺬ ﻣﭽﺎﻟﻪ ﭘﺮﺕ ﮐﻨﻪ ﻃﺮﻓﺖ

ﺭﻓﯿﻖ ﺍﻭﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺗﮏ ﺯﻧﮓ ﺯﺩﯼ ﺑﻬﺶ ، ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﮕﻪ ﺑﺰﻣﺠﻪﺷﺎﺭﮊﺗﻮ ﺑﺎﺑﻘﯿﻪ ﻣﯿﺤﺮﻓﯽ ﺗﮏ ﺯﻧﮕﺘﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﺰﺍﺭﯼ؟!؟!

آرﻩ ﺭﻓﯿﻘﺎ ﺭﻭ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﻭ ﭼﺸﻤﺎﺗﻮﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯾﻦ!

مشاهده همه ی 8 نظر
sajad 20r
sajad 20r

شیطان وسایلش را جمع کرد و کیفش را بر دوش انداخت

شیطان وسایلش را جمع کرد و کیفش را بر دوش انداخت
و رفت که خودش را گم کند
شیطان سیگار میکشید و گریه میکرد...
سرشو انداخته بود پایین و میگفت خدایا این بود
عدالتت من فقط شیطان بودن را بلدم ولی آدمات
هم شیطانند هم حیوان هم درنده هم وحشی تنها
چیزی که بلد نیستن آدم بودنه ...
شیطان فریاد زد خدایا برای کدامشان سجده کنم مرا میبخشی؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
تَرنیسه(دختربارانی)
آروم و عادیآروم و عادی
تَرنیسه(دختربارانی)

دستاشو مشت کـرده بود . پرسـیدم توی مشتت چـیه؟! گفت :

love33.gifدستاشو مشت کـرده بود ...
پرسـیدم توی مشتت چـیه؟!05300000
گفت : خودتــــ نگـاه کن
دستاشو گرفتم و آروم باز کردم...توی دستاش چیزی نبود
گفتم : چیزی نیست کـه...
دستامــو که توی دستاش بود فشـــرد و گفت:
Love Boat
نبــود...ولی "حــالا هست"! liebe_0195.gif38289754798916555137.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر