لحظه  بروز رسانی 
✡(☠¦sAjaDl¦☠)✡
مهربونمهربون
✡(☠¦sAjaDl¦☠)✡

مـیـخُـوآمـ بِـزَنَـمـ یِ تـیـپِـ |خَـفَـن| اَز جِـنـسِ |کَـفَـن| تُـو

مـیـخُـوآمـ بِـزَنَـمـ یِ تـیـپِـ |خَـفَـن|

اَز جِـنـسِ |کَـفَـن|

تُـو یِ زَمُـونِـ ایـی هَـسـتـیـمـ کِـهـ |حَـشَـریَـتـ|

ریـدِهـ بِـ |بَـشَـریَـتـ|...


ماازونایی هستیم ک وقتی پیرمیشیممیگیم جوونی کجایی ک ریدم بهت


امـــــیدوارم

تـــــو این گـــــرونی گــــــوه هم گرون بشه

بعضیا کمتـــــر بخورن.....1212

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✡(☠¦sAjaDl¦☠)✡
مهربونمهربون
✡(☠¦sAjaDl¦☠)✡

مـا ز یاران چشم یاری داشتیم.! لاشی تر از آن

مـا ز یاران چشم یاری داشتیم....!

لاشی تر از آن بودند که میپنداشتیم...!

عـــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــــق؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!

(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے

بــــــــــــــریـــــــــــــن بــــــــــهــــــــــــــش

(▓▓▓(̅(_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅_̅()ڪے

ســـــــــیـــــــفـــونـــــم بـــــــــکــــــــــــش

!......!


مخـاطـب خـاص دلـش دریـاسـت...میـگه با مـاس...

ولـی با خـیلـیـاس...

در حــال لاس...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
✡(☠¦sAjaDl¦☠)✡
مهربونمهربون
✡(☠¦sAjaDl¦☠)✡

←مشتـَــــے خودت اشکشو در میارے⇨ ☇☇☇ بعد میگے↘↘؟؟ حق

←مشتـَــــے خودت اشکشو در میارے⇨ ☇☇☇

بعد میگے↘↘؟؟

حق نـــدارے گـــریه کنے¿¿ ¿¿

خو ماذا فازا؟؟؟ ¿¿

❤ چرا دلشـــــو میشکونی مشتـــی❤

از زنــــــــ  کـَـمتــــــرے

    بدونے
         
              ♡♡♡دوستت داره♡♡♡

                      ❤ آزارش بــدی❤

                  دخــــــتر عاشــــــق کــــــه میشه←↓↓  ↓↓

♧ ♧ ♧ از بچه 1ساله ضعیف تــــــر میشه♧ ♧ ♧

یــــــکم مردونگے داشته باش.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید