لحظه  بروز رسانی 
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
عاشقعاشق
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

مرنجان دلم را که این رسم وفا نیست نگارا بجز

Negara

مرنجان دلم را که این رسم وفا نیست
نگارا بجز تو کسی در دل ما نیست

ندیدم کسی را از آن دم که تو بودی
چه آسان همگان را زچشمم بربودی

ای عزیز جانم … نیمه ی پنهانم …
بی تو پریشانم … ای همه ی وجودم …
دلِ عاشق مرا بردی … گرچه که آزردی
دلخوشیم بود که در بند تو بودم

مرا میکشانی به هر سو که توانی
شکایت ندارم تو چون در دل و جانی
اگر بیقراری دلیلش غم عشق است
ببین عاشقان را که عالم همه عشق است

ای عزیز جانم … نیمه ی پنهانم …
بی تو پریشانم … ای همه ی وجودم …
دلِ عاشق مرا بردی … گرچه که آزردی
دلخوشیم بود که در بند تو بود

نظرات برای این پست غیر فعال است
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
عاشقعاشق
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Loving you is something I never get bored of

Loving you is something I never get bored of

دوست داشتن تو چیزیه که هیچوقت ازش خسته نمیشم

❤❤❤❤

نظرات برای این پست غیر فعال است
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
عاشقعاشق
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

ɪ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ ᴀ ғᴀɪᴛʜ ɪɴ ᴡʜɪᴄʜ ʏᴏᴜ & ɪ ᴀʀᴇ

ɪ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ ᴀ ғᴀɪᴛʜ ɪɴ ᴡʜɪᴄʜ ʏᴏᴜ & ɪ ᴀʀᴇ ᴡᴀɪᴛ ᴇᴀᴄʜ ᴏᴛʜᴇʀ...

بہ سرنوشتي اعتقاد دارم ❣
ڪہ من و تو ،توش مال هم باشيم💕💕


دارم

نظرات برای این پست غیر فعال است
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
عاشقعاشق
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

تو همونی که قلبم میخواد

To hamooni ke

تو همونی که قلبم میخوادتا بی نهایت


❤❤❤❤

نظرات برای این پست غیر فعال است
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
عاشقعاشق
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

میدونی #ولنتاین یعنی چی؟ ❣ یعنی اینکه یه عاشق ❣

میدونی یعنی چی؟ ❣
یعنی اینکه یه عاشق ❣
واقعی باید به یه نفر دل ببنده❣
و تا آخر عمر هم عاشقانه عاشقش باشه❣
عاشقتم تا همیشه. ❣
💕💕

خودش میدونه
❤❤❤❤

نظرات برای این پست غیر فعال است
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
عاشقعاشق
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

چی باید بگم +بگو میخوای منو -میخوای

....

-چی باید بگم
+بگو میخوای منو
-میخوای منو
+بگو میخوای منو
-میخوامت
+بگو دوسم داری
-دوست دارم
+بگو عاشقمی
-عاشقتم
+بگو دیونمی
-دیونتم
+بگو میمیری برام
-میمیرم برات خرتم سگتم
+داد بزن
-هاااااااااااااااانظرات برای این پست غیر فعال است
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
عاشقعاشق
❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

!.Bᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴀʟʟ ᴍʏ ʟɪғe امـا تـو

!...Bᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴀʀᴇ ᴀʟʟ ᴍʏ ʟɪғe

امـا تـو تـمـامـِ دنیـایِ مـنـی…!

❤❤❤❤

نظرات برای این پست غیر فعال است