لحظه  بروز رسانی 
♡پسرک عاشق♡
عاشقعاشق
♡پسرک عاشق♡

@sepidevahdani ●○Having you is worthy of all the possessions

@sepidevahdani ●○Having you is worthy of all the possessions

@sepidevahdani
●○Having you is worthy of all the possessions of the world
داشتن تو می ارزه بـه همه نداشته های دنیا∞🌍♥️🔗○●

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♡پسرک عاشق♡
عاشقعاشق
♡پسرک عاشق♡

@sepidevahdani You're the only one I love

@sepidevahdani You're the only one I love

@sepidevahdani
You're the only one I love.

تو تنها کسی هستی که عاشقشم🙈💓
‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
♡پسرک عاشق♡
عاشقعاشق
♡پسرک عاشق♡

@sepidevahdani ❤تو❤ میخوای بدونی من عاشق کیم؟؟؟

@sepidevahdani ❤تو❤ میخوای بدونی من عاشق کیم؟؟؟

@sepidevahdani
❤تو❤
میخوای بدونی من عاشق کیم؟؟؟
خب اولین کلمه رو یه باردیگه بخون❤️😍

مشاهده همه ی 2 نظر
♡پسرک عاشق♡
عاشقعاشق
♡پسرک عاشق♡

You 're an absolute good I Measure good ones with

You 're an absolute good I Measure good ones with

You 're an absolute good
I Measure good ones with you

تـو خـوبِ مُطلَقـی❣
مـن خوب‌ها رو با تـو می‌سنجمـ😍💕💕


نظرات برای این پست غیر فعال است
♡پسرک عاشق♡
عاشقعاشق
♡پسرک عاشق♡

نگاهت را دادی❣ قلبم را دادم❣ بـوسه دادی❣

نگاهت را دادی❣ قلبم را دادم❣ بـوسه دادی❣

نگاهت را دادی❣
قلبم را دادم❣
بـوسه دادی❣
جـانم را دادم❣
چـه فرجـامی شـد❣
خلـوت تنهـای مــن و تــو💕💕


#،مخاطبدار

نظرات برای این پست غیر فعال است