لحظه  بروز رسانی 
خدانگهدار...
ورزشکارورزشکار
خدانگهدار...

قوی بودن تو ذهن آدمه!

قوی بودن تو ذهن آدمه!

قوی بودن تو ذهن آدمه!

نظرات برای این پست غیر فعال است
خدانگهدار...
ورزشکارورزشکار
خدانگهدار...

درسته خسته میشم ولی کم نمیارم

درسته خسته میشم ولی کم نمیارم

درسته خسته میشم ولی کم نمیارم

نظرات برای این پست غیر فعال است
خدانگهدار...
ورزشکارورزشکار
خدانگهدار...

سیگارم یه درس خوب بهم میده

سیگارم 
 یه درس خوب بهم میده

سیگارم

یه درس خوب بهم میدهبه پای کسی بسوز که

نفسشو برات میزاره

نظرات برای این پست غیر فعال است
خدانگهدار...
ورزشکارورزشکار
خدانگهدار...

در اوج تنهایی قوی باش

در اوج تنهایی قوی باش

در اوج تنهایی قوی باش

نظرات برای این پست غیر فعال است
خدانگهدار...
ورزشکارورزشکار
خدانگهدار...

یه وقتایی به یه جایی می رسی که خسته میشی از

یه وقتایی به یه جایی می رسی که خسته میشی از نگاه فیلسوفانه وعمیق به زندگی. … سعی می کنی ذهنتو از تمام فکرایی که تو رو به خودش مشغول کرده دور نگه داری. … گاهی وقتا باید عینک بد بینیتو برای چند لحظه برداری و یکمی قشنگ نگاه کنی.

نظرات برای این پست غیر فعال است
خدانگهدار...
ورزشکارورزشکار
خدانگهدار...

سکوت کمر فکرم را شکست!! خسته ام از تظاهر به

سکوت کمر فکرم را شکست!!
خسته ام از تظاهر به خندیدن!
به بودن به ایستادگی به صبر
کاش میشد به عزرائیل رشوه داد!
اینجا روی این کره ی خاکی پر است از آدم هایی که
مرا نمیفهمند و فقط ترجمه ام میکنند
آن هم به زبان خودشان…!

نظرات برای این پست غیر فعال است
خدانگهدار...
ورزشکارورزشکار
خدانگهدار...

شبیه کسی که گمشده ای دارد در خیابان های این

شبیه کسی که گمشده ای دارد
در خیابان های این شهر

شبیه کسی که پر شده از بغض های فرو خورده
خیس
زیر باران
شبیه کسی که تو را میخواهد و نداردت

‍‍دلتنگم ...

نظرات برای این پست غیر فعال است