بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
ýªSɧªr
مو قشنگمو قشنگ
ýªSɧªr

500x333_1495311254682627.jpg500x569_1495079078488001.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
ýªSɧªr
مو قشنگمو قشنگ
ýªSɧªr

.مــیزنــم بـــ خیـــابـــان
 
و پـــایـــم را بــ پیـــشــانــے اش میــکوبــم...!
 
من لــج ایــن خیـــابـــانـــے را کــه از
 
 هیــچ طــرفــ  بــ تــــو نمــیرســـد
 
در می آورمــــ ...
ahn0_img_20170516_193909.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ýªSɧªr
مو قشنگمو قشنگ
ýªSɧªr
NThIl-plvUDmxLk3sfzqGQ_r.jpg

کنار چشمه ای بودم در خواب، تو باجامی ربودی ماه از آب، چو نوشیدیم از آن جام گوارا، تو نیلوفر شدی من اشک مهتاب

مشاهده همه ی 4 نظر
ýªSɧªr
مو قشنگمو قشنگ
ýªSɧªr
yashar_joon1378_1488436231.jpg

سلامتی هر چی مَرده؛ نه نامرد

 

سلامتی مردایی که تا آخرش وایمیسن

 

سلامتی مردایی که دروغ نمیگن و صدتا دوزو کلک نمیزنن

 

سلامتی مردایی که از پشت نمیزنن و رو بازی میکنن

 

سلامتی مردایی که بودن پیششون افتخاره

 

سلامتی هرچی مرد باغیرته

 

سلامتی هرچی مرد بامعرفته

daisy_animated_gif_3.gif

مشاهده همه ی 2 نظر
ýªSɧªr
مو قشنگمو قشنگ
ýªSɧªr
yashar_joon1378_1485792417.jpg

از کـسـایـی کـه بَـدن نـتـرس!
از اونـایی کـه فـکـر مـیکـنی خوبـن بـتـرس!
چـون نمیدونی چقــد بــدن...(:

مشاهده همه ی 2 نظر
ýªSɧªr
مو قشنگمو قشنگ
ýªSɧªr
yashar_joon1378_1489487988.jpg

زمانی حرف بزن

که ارزش حرفت

بیشتر از سکوتت باشد

و زمانی دوست انتخاب کن

که ارزش دوستت

بیش از تنهاییت باشد ...!!

مشاهده همه ی 4 نظر
FATIMA
قبراققبراق
FATIMA


هنوز هســــــــت! عشق واقعی را میگویم… خیانت هست،دروغ هست، بازی با دل هم هست، درست…! ولی یه جایی گوشه ی پاک دله بعضیا، به دور از گناه ها و بدی ها، هنوز هم هســــــت عشق واقعی…

مشاهده همه ی 4 نظر
ýªSɧªr
مو قشنگمو قشنگ
ýªSɧªr

بيتي از لبهاي ِ من بر بيتي از لبهاي ِ تو 
يک رباعي سهم ِ اين حال ِ خرابم ميدهي؟

اينهمه اخترشناسي برده اي ارث از پدر 
ماه ِ من! از آسمانت يک شهابم ميدهي؟

مشاهده همه ی 5 نظر
ýªSɧªr
مو قشنگمو قشنگ
ýªSɧªr

سلام...{-47-}{-38-}{-60-}{-135-}

مشاهده همه ی 14 نظر