لحظه  بروز رسانی 
♥♥♥Bita♥♥♥گیتـــــ❥ــارستان ➳
مهربونمهربون
♥♥♥Bita♥♥♥گیتـــــ❥ــارستان ➳
پست شماره 305732324 از ♥♥♥Bita♥♥♥گیتـــــ❥ــارستان ➳

{-16-}{-16-}{-46-}{-40-}{-59-}

مشاهده همه ی 6 نظر
paria .... lover moon
paria .... lover moon

اگه ناموس داری بخون الکی لایک نکن ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﻣﺪﯾﺮ

اگه ناموس داری بخون الکی لایک نکن


ﭼﻨﺪ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﯽ
ﻭﺍﻥ ‏( farsi1 ‏) ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺻﺪﺍﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ‏( voa ‏) ﺑﻮﺩ .
ﻭﻗﺘﯽ ﻣﺠﺮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯﺵ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﻪ؟
ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 2020 ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ
ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺯﻧﻬﺎﺷﻮﻥ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻦ .
ﻣﺠﺮﯼ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ : ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﻣﺮﺩﻫﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ
ﻏﯿﺮﺗﺸﻮﻥ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻥ؟
ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﯾﻦ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻬﻤﻮﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮔﻔﺖ : ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﯼ ﺁﺑﻪ
ﺻﺪ ﺩﺭﺟﻪ ﯾﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺭﻭ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼ ﯾﻪ ﺩﻓﻌﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯿﭙﺮﻩ،
ﭼﻮﻥ ﺧﯿﻠﯽ ﺩﺍﻏﻪ، ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﯾﻪ ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺭﻭ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼ ﺗﻮﯼ
ﺁﺑﻪ ﺧﻨﮏ، ﺑﺮﺍﺵ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻪ ﻭ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺏ ﺟﻮﺵ
ﺑﯿﺎﺩ، ﻗﻮﺭﺑﺎﻏﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﮔﺮﻣﺸﻪ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﺑﭙﺮﻩ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺍﻣﺎ
ﺩﯾﮕﻪ ﺗﻮﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﭘﺮﯾﺪﻥ ﻧﺪﺍﺭﻩ . ﻣﺎ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﺯﻧﻬﺎﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺁﺭﻭﻡ ﺁﺭﻭﻡ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮﻥ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﻪ
ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﺑﺪﻭﻧﻦ ﮐﻪ ﺭﺍﻫﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ...
ﻧﺸﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﯿﺎﻡ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ
ﺑﺪﻩ، ﮐﺎﺭ ﺕ ﺛﻤﺮ ﺩﺍﺭﻩ ...
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺒﮑﻪ ﮐﺜﯿﻒ GEM

مشاهده همه ی 45 نظر
raha
مهربونمهربون
raha

این پست یکی از بچه های فیس بود.خیلی روم تاثیرگذاشت واعتقادمو

این پست یکی از بچه های فیس بود...خیلی روم تاثیرگذاشت واعتقادمو چندبرابرکرد...

1433098243239396_large.jpg

مشاهده همه ی 43 نظر
BaHaR
آروم و عادیآروم و عادی
BaHaR

faze-sangin_Www.Shabhayetanhayi.ir

مشاهده همه ی 4 نظر
سجاد هاشمی
سجاد هاشمی

سلام اینجا کسی بچه خیابون آفریقا نیس ؟

سلام اینجا کسی بچه خیابون آفریقا نیس ؟

مشاهده همه ی 1 نظر
مطهره
بی‌حالبی‌حال
مطهره

دختره رفته موبایل فروشی گفته میخوام اینترنت داشته باشم موبایل فروشه

دختره رفته موبایل فروشی گفته میخوام اینترنت داشته باشم موبایل فروشه هم گفته باید داده هاتو روشن کنی 
.
.
.
.
.
.
.
دختره هم نشسته از اول عمرش به هر کی داده برای موبایل فروش تعریف کرده و در آخر گفته حالا روشن شد؟ میتونم اینترنت داشته باشم؟...میگن موبایل فروشه هر چی گوشی سامسونگ داشته کرده تو کونش شارژرها رو هم با ترشی لیته میخورده هر یک دقیقه هم میگفته مشترک مورد نظر در شبکه موجود نمیباشد{-7-}{-7-}{-7-}

مشاهده همه ی 10 نظر