لحظه  بروز رسانی 
سجاد
سجاد

روزی معلم به شاگرداش گفت درموردعلم بهتراست یا ثروت  انشابنویسید هفته

روزی معلم به شاگرداش گفت درموردعلم بهتراست یا ثروت  انشابنویسید هفته بعدبه یک دختری گفت بیا انشایت رابخوان امااوننوشته بود معلم سیلی محکمی به صورتش زد دخترک درحالیکه گریه میکردآروم زیرلب میگفت ثروت بهتراست چون اگرپول داشتم دفتر میخریدم وانشیم را مینوشتم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
leili
ناراحتناراحت
leili

اگر میدانستند با تو در رویاهایم   تا کجا رفته ام

اگر میدانستند با تو در رویاهایم  تا کجا رفته ام ...  سنگسارم میکردند !

royayeroooyeaab.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
leili
ناراحتناراحت
leili

love-terkoondan.jpg

مشاهده همه ی 2 نظر