لحظه  بروز رسانی 
salma px
مو قشنگمو قشنگ
salma px

♦️بزرگی می گفت : یک وقت جلوی شما یک سبد

♦️بزرگی می گفت :
یک وقت جلوی شما یک سبد سیب می آورند ، شما اول برای کناریتان بر میدارید ، دوباره بعدی را به نفر بعدی میدهید
دقت کنید !!!
تا زمانی که برای دیگران بر میدارید سبد مقابل شما می ماند
ولی حالا تصور کنید همان اول برای خود بردارید ، میزبان سبد را به طرف نفر بعد می برد.

نعمتهای زندگی نیز اینطور است
با بخشش ، سبد را مقابل خود نگه دارید ...

زیستن با استانداردهای "انسانیت" بسیار زیبا خواهد بود .

مشاهده همه ی 1 نظر
salma px
مو قشنگمو قشنگ
salma px

چه دنیایه عجیبیه صدسال پیش همه اسب داشتند و فقط افراد

چه دنیایه عجیبیه صدسال پیش همه اسب داشتند و فقط افراد ثروتمند ماشین داشتند الان همه ماشین دارند و فقط افراد ثروتمند اسب دارند.
استاد درس فارسی می داد.شاگردی دست بلند کرد و گفت:استاد چند تا سوال دارم. چرا کلمه خمسه از چهار حرف تشکیل شده ، ولی کلمه اربعه از پنج حرف؟ و چرا کلمه «با هم » از هم جداست، ولی کلمه «جدا» با هم هست؟
استاد گریه اش گرفت و تدریس را رها کرد و مغازه فلافلی باز کرد شاگرد رفت سراغ مغازه استاد و پرسید: استاد؟ میگم مفرد کلمه فلافل چی میشه؟ (مفرد ندارد) استاد دیوانه شده و برایش نوبت بستری شدن در آسایشگاه روانی گرفتند.
الان شاگرد سه روزه که دنبال استاد میگرده که بپرسه: آیا روان همان روح است؟ اگر هست، پس چرا به دیوانه میگن روانی و نمیگن روحانی؟ 😂😂😂

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
salma px
مو قشنگمو قشنگ
salma px

هیچوقت با بچه ها شوخی مادری نکنید !😂😂😂

VID_20190612_204653_842.mp4

هیچوقت با بچه ها شوخی مادری نکنید !😂😂😂

مشاهده همه ی 2 نظر
salma px
مو قشنگمو قشنگ
salma px

همتون که دختر ساده دوست دارین ، نچرال باشه بدون عمل

همتون که دختر ساده دوست دارین ، نچرال باشه بدون عمل

همتون که دختر ساده دوست دارین ، نچرال باشه بدون عمل ، ...
اونیم که به خاطر پلنگ و دافى به دوست دخترش خیانت میکنه منم :/ همش منم 😂

المــاس هــای درخشــان
مشاهده همه ی 3 نظر