لحظه  بروز رسانی 
sama
عصبانیعصبانی
sama

ما دو تن مغرور هر دو از هم دور

ما دو تن مغرور هر دو از هم دور

ما دو تن مغرور
هر دو از هم دور
وای در من تابِ دوری نيست
ای خيالت خاطرِ من را نوازش بار
بيش از اين درمن صبوری نيست
بی تو من تنهای تنهايم
من به ديدارِ تو می آيم....
حميدمصدق


روز عالی..جادون خالی

# 1396.09.29

مشاهده همه ی 9 نظر
sama
عصبانیعصبانی
sama

چقدرحس نشستن کنار توخوبست خدا برای دل من

چقدرحس نشستن کنار توخوبست خدا برای دل من

چقدرحس نشستن کنار توخوبست

خدا برای دل من ، تو را ... نگه دارد...

مشاهده همه ی 4 نظر
sama
عصبانیعصبانی
sama

نامه ای در جیب یک سرباز کشته شده:

نامه ای در جیب یک سرباز کشته شده:

نامه ای در جیب یک سرباز کشته شده:

جنگ که تموم شه ازدواج میکنیم

و در مزرعه ی ما گلهایی خواهد رویید به زیبایی تو،

در رحم تو دختری خواهد بود شبیه تو...

مشاهده همه ی 12 نظر
sama
عصبانیعصبانی
sama

دست مردانه ی تو باشد با انگشتان ظریف من

دست مردانه ی تو باشد با انگشتان ظریف من

دست مردانه ی
تو باشد با انگشتان ظریف من...
گره کور که میگویند
همین جاست...

مشاهده همه ی 6 نظر
sama
عصبانیعصبانی
sama

همه‌ی ما فقط دو نوع شب در زندگی‌مان داریم!

همه‌ی ما فقط دو نوع شب در زندگی‌مان داریم!

همه‌ی ما
فقط دو نوع شب
در زندگی‌مان داریم!

شبی که می‌خواهیم
زودتر صبح شود..
و شبی که هیچ‌گاه دوست نداریم
به صبح برسد..

و مرز بین این‌ها
تنها یک «او»ست
که بستگی دارد مانده باشد
یا رفته باشد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sama
عصبانیعصبانی
sama

مهر، بی مهرگذشت آبان هم مهربان نبود

مهر، بی مهرگذشت آبان هم مهربان نبود

مهر، بی مهرگذشت
آبان هم مهربان نبود
سنگشان رابه سینه زدیم واین شد
وای ازاین آذر!
آذرجان
تورابه یلدایت قسم
پاییز مارا بخیرکن!
بیاو ثابت کن درموردت اشتباه میکردیم!

مشاهده همه ی 4 نظر
sama
عصبانیعصبانی
sama

ای زندگی تن و توانم همه تو جانی

ای زندگی تن و توانم همه تو جانی

ای زندگی تن و توانم همه تو

جانی و دلی
ای دل و جانم
همه تو


مشاهده همه ی 8 نظر
sama
عصبانیعصبانی
sama

مرد من! از من ﻧﭙﺮﺱ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

مرد من! از من ﻧﭙﺮﺱ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !

مرد من!
از من ﻧﭙﺮﺱ ﭼﻘﺪﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ !
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ ﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻮ ﻧﯿﺴﺖ . . .
ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﯽ ﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﯼ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ . . .
“ ﺗﻮ ” ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯼ ، ﺍﯾﻦ ﻣﻨﻢ ﮐﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻡ !
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ، ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ
ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺮﻑ ﺍﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ !
ﻧﻔﺴﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﺩﻟﯿﻞِ ... ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﺷﮏ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﻟﯿﻞِ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻔﺴﯽ
بای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید