لحظه  بروز رسانی 
سمن
شیطونشیطون
سمن

 بــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم "تـــــو" بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . .! امـــا نـــ

 بــه هـــرکــس مـــی گـــویـــم "تـــــو"

بـــه خـــودش مــیــگـــیــرد. . .!

امـــا نـــمـــی دانــــــد کــــــه 

هــیـــچ کــس بـــرای مـن 

"
تـــــــو

نـــمــی شـــود. . . . !

مشاهده همه ی 7 نظر
سمن
شیطونشیطون
سمن

بســـ کنــــ سآعتــــ…. دیگــــــر خستـهـ شده امـــ…. آرهـ مَنـ کم آورده

بســـ کنــــ سآعتــــ…..


دیگــــــر خستـهـ شده امـــ….


آرهـ مَنـ کم آورده امــ….


خودمــ میدآنمــ کهـ نیستـــ


اینقدر بآ بودنتـــ نبودنشــ رآ 


به رُخـــَم نکشـــ!

مشاهده همه ی 1 نظر
سمن
شیطونشیطون
سمن

همــه چیــز سـاده استــــــزنـدگــی. عشــق.دوستـــــــ داشتــن. عـادتــ کــردن.رفت

همــه چیــز سـاده استــــــ

زنـدگــی... عشــق...

دوستـــــــ داشتــن... عـادتــ کــردن...

رفتــن... آمــدن...

امــا چیــزی کـه ســــــاده نیستـــ

بـاور ایـن سـاده بـودن هـاستـــــــــــ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سمن
شیطونشیطون
سمن

ﻭﻗﺘـے ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣــכ כﻭستــش כﺍﺭے ،ﺣﺴﻮכ ﻣـے ﺷـے… ﺣﺴﺎﺱ ﻣـےﺷـے… ﭼﺸﻢ כﯾــכﻥ

ﻭﻗﺘـے ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣــכ כﻭستــش כﺍﺭے ،

ﺣﺴﻮכ ﻣـے ﺷـے…

ﺣﺴﺎﺱ ﻣـےﺷـے…

ﭼﺸﻢ כﯾــכﻥ ﻧﮕﺎﻫﺎے ﺑﻘﯿـﮧ ﺭﻭ ﺑﻬﺶ ﻧــכﺍﺭے…

ﭼﺸﻢ ﻧـכﺍﺭے ﺑﺒﯿﻨـے ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﻘﯿـﮧ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﻣـے ﺯﻧـﮧ…

ﻫﻤﺶ الکے ﺍﺯﺵ כﻟﮕﯿﺮﻭ ﻧﺎﺭﺍﺣﺖ ﻣـے ﺷـے…

ﻣـכﺍﻡ ﻧﮕﺮﺍن و כﻟﻮﺍﭘﺴـے

ﺍﯾﻨﺎ ﻫﻤﺶ ﺍﺯ כﻭﺳﺖ כﺍﺷﺘﻦ ﺯﯾﺎכﻩ

مشاهده همه ی 1 نظر
سمن
شیطونشیطون
سمن

گاهی با یک قطره، لیوانی لبریز می شود  گاهی با یک

گاهی با یک قطره، لیوانی لبریز می شود

 

گاهی با یک کلام، قلبی آسوده و آرام می گردد

 

گاهی با یک کلمه، یک انسان نابود می شود

 

گاهی با یک بی مهری، دلی می شکند و...

 

مراقب بعضی "یک" ها باشیم که در عین ناچیزی، همه چیزند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سمن
شیطونشیطون
سمن

مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود

مـی گـویـنـد بـاران کـه بـبـارد

بـوی ِ خـاک بـلـنـد مـی شـود . .

پـس چـرا ایـنـجـا

بـاران کـه مـی بـارد

عـطـر خـاطـ ـره هـا مـی پـیـچـد ؟ . . .

مشاهده همه ی 2 نظر
سمن
شیطونشیطون
سمن

بند می کنم. یکــــی یکــــی. تسبیح می سازم از. تکــــه تکــــه

بند می کنم...

یکــــی یکــــی...

تسبیح می سازم از...

تکــــه تکــــه های دل شکسته ام...

تا مدام ذکر بگویم...

نفرینت را...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
سمن
شیطونشیطون
سمن

روزی خواهد رســــــــید.که دیگـــــــــر.نه صدایم را بشنــــــــوی.نه نگــــــــاه

روزی خواهد رســــــــید....
که دیگـــــــــر....
نه صدایم را بشنــــــــوی...
نه نگــــــــاهم را ببنی...
نه وجودم را حس کنـــــــــی....
سنگ قبر جای مرا گرفته...
و ان لحظه است...که معنی تمام حرف های گفته و نگفته ام را میفهمی
ولی....من ...دیگر ...نیستم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید