لحظه  بروز رسانی 
mehdi seyydi
آروم و عادیآروم و عادی
mehdi seyydi

، ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﭼﯿﻪ؟؟؟ دوستان بیاین ماشیناتون رو بر

، ﻭﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﻟﺪﺕ ﭼﯿﻪ؟؟؟ دوستان بیاین ماشیناتون رو بر دارید تابستون لازمتون میشه.:-):-):-)
.
ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ....... ﺧﺎﻭﺭ
ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ....... ﺳﺎﻧﺘﺎﻓﻪ
ﺧﺮﺩﺍﺩ ..... ﺧﺮ ﻣﺶ ﻗﺮﺑﻮﻥ
ﺗﯿﺮ ......ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ
ﻣﺮﺩﺍﺩ ....... ﺑﻮﮔﺎﺗﯽ
ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ ..... گاو غلام عباس 
ﻣﻬﺮ ....... پورشه
ﺍﺑﺎﻥ ........ ﭘﯿﮑﺎﻥ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﮔﻮﺟﻪ ﻣﺪﻝ 52
ﺍﺫﺭ .....نيسان آبي-گاوي 
ﺩﯼ ......ﻣﺎﺯﺍﺭﺍﺗﯽ ... ﻭﺍﯼ !!!
ﺑﻬﻤﻦ ....... ﻫﯿﺠﺪﻩ ﭼﺮﺥ
ﺍﺳﻔﻨﺪ ...... جنسيس

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mehdi seyydi
آروم و عادیآروم و عادی
mehdi seyydi

ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﺮﺍ ﺍﺳﻢ ﻫﻤﻪ ﺧﻤﯿﺮﺩﻧﺪﻭﻧﺎ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﺲ ﺧﺪﺍﻭﮐﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮﯼ

ﺁﻗﺎﯾﻮﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﺮﺍ ﺍﺳﻢ ﻫﻤﻪ ﺧﻤﯿﺮﺩﻧﺪﻭﻧﺎ ﺩﺧﺘﺮﻭﻧﺲ
ﺧﺪﺍﻭﮐﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺿﺮﯼ ﺗﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺴﯿﻢ ﻭ ﭘﻮﻧﻪ ﻫﺴﺖ
ﻏﻼﻡ ﻧﻌﻨﺎﯾﯽ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻪ ﺩﻧﺪﻭﻧﺖ!
ﻧﺨﻨﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪﻩ....!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mehdi seyydi
آروم و عادیآروم و عادی
mehdi seyydi

ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯼ ﺯﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ : ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻣﺎﺳﺎﮊ

ﻭﯾﮋﮔﯿﻬﺎﯼ ﺯﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ :

ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﯿﻢ

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻨﯽ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻣﯿﻮﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺩﻫﻦ ﺁﻗﺎﺷﻮﻥ ﺑﮕﻪ ; ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺘﻮﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻡ
.
ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﺍﻓﺮﺍﻃﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﻭﺍﺱ ﺁﻗﺎﺷﻮﻥ ﺟﻮﻥ ﺑﺪﻩ
.
ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺻﺪﺍ ﺧﺮﻭ ﭘﻒ ﺁﻗﺎﺷﻮﻧﻮ ﺷﻨﯿﺪ ﺩﺳﺘﺎﺷﻮﺑﯿﺎﺭﻩ ﺑﺎﻻ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﻮﻥ ﻭ ﺑﮕﻪ ﺧﺪﺍﯾﺎ ﺷﮑﺮﺕ ﺳﺎﯾﻪ ﺁﻗﺎﻣﻮﻥ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻣﻮﻧﻪ
.
ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﯾﻪ ﺗﺨﺘﺶ ﮐﻢ ﺑﺎﺷﻪ
.
ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺩﻭ ﺭﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺷﮑﺮ ﻭﺍﺳﻪ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﺮﺵ ﺑﻮﺧﻮﻧﻪ
.
ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﺗﻮﻟﺪﺵ ﺳﯽ ﺍﻡ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﯾﺒﺎﺭ ﻭﺍﺳﺶﺗﻮﻟﺪ ﺑﮕﯿﺮﯼ
.

.
ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﭼﺎﺩﺭ ﮔﻞ ﮔﻠﯽ ﺑﺒﻨﺪﻩ ﺩﻭﺭ ﮐﻤﺮﺵ ﮐﻞﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺟﺎﺭﻭﺩﺳﺘﯽﺟﺎﺭﻭ ﺑﺰﻧﻪ
.
ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﺭﺧﺘﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺸﻮﺭﻩ
.
ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ ﺁﻗﺎﻣﻮﻥ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻧﻪ ﻧﻪ ﺟﻮﺟﻮﻭ ﻣﻮﺟﻮ ﻭ ...

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻭ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mehdi seyydi
آروم و عادیآروم و عادی
mehdi seyydi

حتما انجام بديد خیلی باحاله حرفاي اسمتونو باهم جمع كنين الف:١

حتما انجام بديد خیلی باحاله
حرفاي اسمتونو باهم جمع كنين
الف:١
ب:٢
پ:٣
ت:٤
ث:٥
ج:٦
چ:٧
ح:٨
خ:٩
د:١٠
ذ:١١
ر:١٢
ز:١٣
س:١٤
ش:١٥
ص:١٦
ض:١٧
ط:١٨
ظ:١٩
ع:٢٠
غ:٢١
ف:٢٢
ق:٢٣
ك:٢٤
گ:٢٥
ل:٢٦
م:٢٧
ن:٢٨
و:٢٩
ه:٣٠
ي:٣١
بعد ببينين رقم اخرش چنده؟
تاببينين شما چي هستین
0:جذاب
1:آس
2:بانمك
3:تودل برو
4:شيطون
5:دختركش/پسركش
6:هات(hot)
7:خاص
8:خوشتيپ
9:بلا
حتما کامنت بذارید!!!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mehdi seyydi
آروم و عادیآروم و عادی
mehdi seyydi

ﮐﺎﺭﺕ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﺍﯾﯿﻤﻮ ﭘﯾﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ ﺗﺎﺭﯾﺨﺶ 19 ﺗﯿﺮ 63 ﺑﻮﺩ ﺗﺎﺭﯾﺦ

ﮐﺎﺭﺕ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺩﺍﯾﯿﻤﻮ ﭘﯾﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ
ﺗﺎﺭﯾﺨﺶ 19 ﺗﯿﺮ 63 ﺑﻮﺩ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺳﺮ ﺩﺍﯾﯿﻢ 20 ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ 64
ﻣﻬﻠﺖ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﺷﺐ ﺷﻪ !!!!
ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻧﯿﺲ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺑﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mehdi seyydi
آروم و عادیآروم و عادی
mehdi seyydi

زن نصف شب از خواب بیدار شد و دید که شوهرش

زن نصف شب از خواب بیدار شد و دید که شوهرش نیست ، ...
به دنبال او گشت ، شوهرش را در حالی که توی آشپزخانه نشسته بود و به دیوار زل زده بود و در فکری عمیق فرو رفته بود و اشک‌هایش را پاک می‌‌کرد و فنجانی قهوه‌ می‌‌نوشید پیدا کرد ...
در حالی‌ که داخل آشپزخانه می‌‌شد پرسید: چی‌ شده عزیزم این موقع شب اینجا نشستی؟!
شوهرش نگاهش را از دیوار برداشت و گفت: هیچی‌ فقط اون وقتها رو به یاد میارم،
۲۰ سال پیش که تازه همدیگرو ملاقات کرده بودیم ، یادته...؟؟!
زن که حسابی‌ تحت تاثیر قرار گرفته بود، چشم‌هایش پر از اشک شد و گفت : آره یادمه
شوهرش ادامه داد : یادته پدرت ، ما دوتا رو توی پارک محلمون غافلگیر کرد؟
زن در حالی‌ که روی صندلی‌ کنار شوهرش می نشست گفت : آره یادمه، انگار دیروز بود
مرد بغضش را قورت داد و ادامه داد : یادته پدرت تفنگ رو به سمت من نشونه گرفت و گفت: یا با دختر من ازدواج میکنی‌ یا ۲۰ سال می‌‌فرستمت زندان آب خنک بخوری ؟
زن گفت : آره عزیزم اون هم یادمه و بعدش که رفتیم محضر و...!
مرد نتوانست جلوی گریه اش را بگیرد و گفت: اگه رفته بودم زندان امروز آزاد می شدم :))))))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
mehdi seyydi
آروم و عادیآروم و عادی
mehdi seyydi

خانمه به شوهرش sms میده: عزیزم, اگه موافقی بریم خونه مامانم

خانمه به شوهرش sms میده: عزیزم, اگه موافقی بریم خونه مامانم عدد ۱ 
و اگه میخوای بریم خونه مامانت,
@%€$:-X33168!~-">:-))1:CXD:-*:-9: 
رو برام بفرس.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید