لحظه  بروز رسانی 
تینار
آروم و عادیآروم و عادی
تینار

زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ٠٠٠ ♥ وﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﭙﺮﯼ ﺑﻐﻠﺶ

زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ٠٠٠

♥ وﻗﺘﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﺑﭙﺮﯼ ﺑﻐﻠﺶ ٠٠٠ ???? بوسش ﮐﻨﯽ ٠٠٠

ﺩﺳﺘﺘﻮ ﺩﻭﺭ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺑﻨﺪﺍﺯﯼ ٠٠٠ ♥

نگات ﮐﻨﻪ ٠٠٠ ♥

نگاش ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥ بگه ﺧﺎﻧﻮﻣﻢ ﻋﺎﺷﻘﺘﻢ ٠٠٠ بگی آقامون اینا ﺩﯾﻮﻭﻧﺘﻢ ٠٠٠ ????

سرشو بکنه تو گودی گردنت با ﺻﺪﺍﯼ ﻣﺮﺩﻭﻧﻪ ﺑﺨﻨﺪﻩ ٠٠٠ ♥

با ﻇﺮﺍﻓﺖ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺷﯿﻄﻮﻧﯽ ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ????

ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻠﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﻭﺍﻣﯿﺴﺘﻪ ﺑﺮﺍﺕ ﻓﯿﮕﻮﺭ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ٠٠٠ ????

میگه ﻋﻀﻠﻪ ﺭﻭ ﻧﮕﺎ ٠٠٠ ????????????

بخندی ﺑﮕﯽ ﺗﻮ ﻗﻮﯼ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺟﻬﺎﻧﯽ ♥????

اﺯ ﺗﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﭼﺸﻤﮏ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﮕﻪ : ♥

وﺭﻭﺟﮏ ﺗﻮﻫﻢ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻧﯿﺎﯾﯽ ٠٠٠ ♥????????

ﺑﯿﺎﺩ ﺩﻧﺒﺎﻟﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ????????

بزﻭﺭ ﺑﮕﯿﺮﺗﺖ ٠٠٠ ♥

ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺨﻨﺪﯾﻦ ٠٠٠ ♥???? یهو ﺁﺭﻭﻡ ﺷﯿﻦ ٠٠٠ ♥

ﯾﻬﻮ ﺳﺎﮐﺖ ﺷﻪ ﺗﻮ ﮔﻮﺷﺶ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ٠٠٠ ♥

تو ﮔﻮﺷﺖ ﺑﮕﻪ ﻣﯿﻤﯿﺮﻡ ﻧﺒﺎﺷﯽ ٠٠٠ ♥ وقتی دستتو محکم میگیره ٠٠٠ ????

. وقتی میخوای باهاش فوتبال نگا کنی ٠٠٠ ????????

بگه ﺍﺧﻪ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ٠٠٠ ♥????

ﺗﻮﺭﻭ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺍ ﺑﺮﻭ ﻏﺬﺍﺗﻮ ﺑﺴﻮﺯﻭﻥ ٠٠٠ ♥????????

لج ﮐﻨﯽ ٠٠٠ ♥???????? ﻧﺎﺯﺗﻮ ﺑﮑﺸﻪ ٠٠٠!! ??زﻧﺪﮔﯽ ﯾﻌﻨﯽ ٠٠٠

با تمام سختیاش ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺑﺎﺷﯽ???????? .

❤❤❤❤❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ɱ૦ʆ੮คცค
ناراحتناراحت
ɱ૦ʆ੮คცค

RECOVEREDFILE876.JPG

عشقکده
مشاهده همه ی 1 نظر
ɱ૦ʆ੮คცค
ناراحتناراحت
ɱ૦ʆ੮คცค

اگه یه زن تو رو اونقدر دوس داشته

اگه یه زن
تو رو اونقدر دوس داشته باشه که
از آرزوهاش بخاطرت بگذره،
از خدا یه عمر تازه بخواه!
یه عمر واسه خوشبخت کردنش خیلی کمه!

photo-romantic-twosome-2015-6.jpg

عشقکده
مشاهده همه ی 1 نظر