لحظه  بروز رسانی 
آروم و عادیآروم و عادی
@saman_msa

Naser Abdollahi - Raz

Naser Abdollahi - Raz

///

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@saman_msa

دوستت داشتم . یادت هست؟ گفتم دوستت دارم

دوستت داشتم ... یادت هست؟
گفتم دوستت دارم ... و تو گفتی کوچکی برای دوست داشتن ، رفتم تا بزرگ شوم ...
اما آنقدر بزرگ شدم که یادم رفت دوستت دارم .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@saman_msa
خیام

خیام

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@saman_msa
.

.

مشاهده همه ی 10 نظر
آروم و عادیآروم و عادی
@saman_msa
.

.

مشاهده همه ی 2 نظر
آروم و عادیآروم و عادی
@saman_msa
.

////..../////

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@saman_msa
.

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
آروم و عادیآروم و عادی
@saman_msa
.

.

نظرات برای این پست غیر فعال است
آروم و عادیآروم و عادی
@saman_msa
.

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید