لحظه  بروز رسانی 
AMIR.TNT
آروم و عادیآروم و عادی
AMIR.TNT

دوستت داشتم . یادت هست؟ گفتم دوستت دارم

دوستت داشتم ... یادت هست؟
گفتم دوستت دارم ... و تو گفتی کوچکی برای دوست داشتن ، رفتم تا بزرگ شوم ...
اما آنقدر بزرگ شدم که یادم رفت دوستت دارم .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AMIR.TNT
آروم و عادیآروم و عادی
AMIR.TNT
.

.

مشاهده همه ی 4 نظر
AMIR.TNT
آروم و عادیآروم و عادی
AMIR.TNT
.

.

مشاهده همه ی 2 نظر
AMIR.TNT
آروم و عادیآروم و عادی
AMIR.TNT
.

.

مشاهده همه ی 3 نظر
AMIR.TNT
آروم و عادیآروم و عادی
AMIR.TNT
.

.

مشاهده همه ی 3 نظر
AMIR.TNT
آروم و عادیآروم و عادی
AMIR.TNT
.

.

مشاهده همه ی 3 نظر
AMIR.TNT
آروم و عادیآروم و عادی
AMIR.TNT
.

.

مشاهده همه ی 1 نظر
AMIR.TNT
آروم و عادیآروم و عادی
AMIR.TNT
پست شماره 317082257 از AMIR.TNT

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
AMIR.TNT
آروم و عادیآروم و عادی
AMIR.TNT
.

.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید