لحظه  بروز رسانی 
saman
خواب آلودخواب آلود
saman
پست شماره 271293169 از saman


مشاهده همه ی 3 نظر
saman
خواب آلودخواب آلود
saman

چه هم آغوشی چندش آوری در خیالم بر پاست تنِ 

چه هم آغوشی چندش آوری در خیالم بر پاست تنِ 

چه هم آغوشی چندش آوری در خیالم بر پاست
تنِ  من  بوی خون  می دهد  و  تن تو بوی  او  را

مشاهده همه ی 8 نظر
saman
خواب آلودخواب آلود
saman

نازلی سخن نگفت. نازلی سخن نگفت. سرافراز، دندان خشم در جگر

نازلی سخن نگفت. نازلی سخن نگفت. سرافراز، دندان خشم در جگر

نازلی سخن نگفت...
نازلی سخن نگفت...
سرافراز، دندان خشم در جگر خسته بست و رفت...

نازلی سخن نگفت...

مشاهده همه ی 27 نظر
saman
خواب آلودخواب آلود
saman

مرا بیرون کن از دنیایت، بی زحمت همین امشب از

مرا بیرون کن از دنیایت، بی زحمت همین امشب از

مرا بیرون کن از دنیایت، بی زحمت همین امشب
از آن آغوش هرزه ، مرد  بی غیرت  همین امشب
***
...  و دارم  میروم از قصه سردت ،  همین امشب

بدون من بخواب...
پایان شب سپیدس و امید همچنان زنده...

بدرود شب آخر و همه آدم هاش
.

مشاهده همه ی 7 نظر
saman
خواب آلودخواب آلود
saman

عمر ماندن در کنارت بوی پایان می دهد

عمر ماندن در کنارت بوی پایان می دهد...


مشاهده همه ی 8 نظر
saman
خواب آلودخواب آلود
saman

رسیدن به پوچی زندگی، پایان نیست.آغاز است این حقیقتیست که تقریبا

رسیدن به پوچی زندگی، پایان نیست.آغاز است این حقیقتیست که تقریبا

رسیدن به پوچی زندگی، پایان نیست...آغاز است

این حقیقتیست که تقریبا همه روان های بزرگ از آنجا آغاز کرده اند...

مشاهده همه ی 16 نظر
saman
خواب آلودخواب آلود
saman

همه کسم تو هر هوسم تو

همه کسم تو هر هوسم تو


همه کسم تو    هر هوسم تو     هم نفسم تو ....... بال و پرم تو   همسفرم تو بیش و بسم تو
.... .... .....
بی تو خموشم    با که بجوشم    جفت تنم تو  .......  خسته و عریان   پیش غریبان  پیرهنم تو
.... .... ....
شعر و سرودم   بود و نبودم    قند و عسل تو  .......   نغمه سازم  محرم رازم    از روز ازل   تو

.......تو......






 

مشاهده همه ی 18 نظر
saman
خواب آلودخواب آلود
saman

شب آخر دیگه داره خیلی دراز میشه.اینطوری دیگه کلن سپیده رو

شب آخر دیگه داره خیلی دراز میشه...اینطوری دیگه کلن سپیده رو نمیبینم

 این همه هیاهو و تقلا برای چیه؟؟!!

شبو من و تو درازش کردیم...خیلی وقته که باهاش خو گرفتیم، شدیم آدمای شبونه با کارای شبونه، دردای شبونه، فریاد های شبونه...
شدیم آدم شبنما...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
میرم دنبال سپیده...




مشاهده همه ی 13 نظر