لحظه  بروز رسانی 
•••●★Saman★●•••
آروم و عادیآروم و عادی
•••●★Saman★●•••

مشکلات مانند دست اندازهای جاده کمی از سرعتتان کم می کند،

مشکلات مانند دست اندازهای جاده کمی از سرعتتان کم می کند، اما از جاده صاف بعد

از آن لذت خواهید برد .زیاد روی دست اندازها توقف نکنید. به حرکتتان ادامه دهید.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•••●★Saman★●•••
آروم و عادیآروم و عادی
•••●★Saman★●•••

مراقب باشیم  با احساس کسی بازی نکیم و نگذاریم با

مراقب باشیم
 با احساس کسی بازی نکیم و نگذاریم با احساس ما بازی کنند.

مشاهده همه ی 8 نظر
•••●★Saman★●•••
آروم و عادیآروم و عادی
•••●★Saman★●•••

ﻣﺮﺍ ﻣﺤﮑـــــﻢ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮ … ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ

ﻣﺮﺍ ﻣﺤﮑـــــﻢ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﻮﺩ ﺑﮕﯿﺮ …
ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﺗــــﻮ ﺭﺍ …
ﺑﻪ ﺩﺳـﺖ ﺧﺎﻃـﺮﺍﺕ ” ﻟﻌﻨﺘﯽ ” ﺑﺴـﭙـﺎﺭﻡ

مشاهده همه ی 4 نظر