افزایش لایک و فالوور اینستاگرام رایگان
لحظه  بروز رسانی 
tahereh samarsafa
آروم و عادیآروم و عادی
tahereh samarsafa
 لینک

تور چهارشنبه سوری|تور یکروزه|تورآخر سال 96

تاریخ حرکت: 22 اسفند
قیمت تور هر نفر بزرگسال 240000 تومان
خدمات تور: اتوبوس توریستی-راهنمای مجرب-بیمه-پذیرایی
ویژه چهارشنبه سوری (آش و آجیل و شیرینی)ضیافت شام و گروه موسیقی
آخرین چهارشنبه سال را گرد هم می آییم تا با آتش افروزی بزم چهارشنبه سوری را بر پا کنیم
شرکت در مراسم آیینی چهارشنبه سوری ( آتش افروزی کوزه شکستن سرودخوانی دسته جمعی
شال اندازی) و همراهی حاجی فیروز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tahereh samarsafa
آروم و عادیآروم و عادی
tahereh samarsafa
 لینک

تور چهارشنبه سوری|تور یکروزه|تورآخر سال 96

تاریخ حرکت: 22 اسفند
قیمت تور هر نفر بزرگسال 240000 تومان
خدمات تور: اتوبوس توریستی-راهنمای مجرب-بیمه-پذیرایی
ویژه چهارشنبه سوری (آش و آجیل و شیرینی)ضیافت شام و گروه موسیقی
آخرین چهارشنبه سال را گرد هم می آییم تا با آتش افروزی بزم چهارشنبه سوری را بر پا کنیم
شرکت در مراسم آیینی چهارشنبه سوری ( آتش افروزی کوزه شکستن سرودخوانی دسته جمعی
شال اندازی) و همراهی حاجی فیروز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tahereh samarsafa
آروم و عادیآروم و عادی
tahereh samarsafa
 لینک

تور چهارشنبه سوری|تور یکروزه|تورآخر سال 96

تاریخ حرکت: 22 اسفند
قیمت تور هر نفر بزرگسال 240000 تومان
خدمات تور: اتوبوس توریستی-راهنمای مجرب-بیمه-پذیرایی
ویژه چهارشنبه سوری (آش و آجیل و شیرینی)ضیافت شام و گروه موسیقی
آخرین چهارشنبه سال را گرد هم می آییم تا با آتش افروزی بزم چهارشنبه سوری را بر پا کنیم
شرکت در مراسم آیینی چهارشنبه سوری ( آتش افروزی کوزه شکستن سرودخوانی دسته جمعی
شال اندازی) و همراهی حاجی فیروز

کلبه دوســت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tahereh samarsafa
آروم و عادیآروم و عادی
tahereh samarsafa
 لینک

تور چهارشنبه سوری|تور یکروزه|تورآخر سال 96

تاریخ حرکت: 22 اسفند
قیمت تور هر نفر بزرگسال 240000 تومان
خدمات تور: اتوبوس توریستی-راهنمای مجرب-بیمه-پذیرایی
ویژه چهارشنبه سوری (آش و آجیل و شیرینی)ضیافت شام و گروه موسیقی
آخرین چهارشنبه سال را گرد هم می آییم تا با آتش افروزی بزم چهارشنبه سوری را بر پا کنیم
شرکت در مراسم آیینی چهارشنبه سوری ( آتش افروزی کوزه شکستن سرودخوانی دسته جمعی
شال اندازی) و همراهی حاجی فیروز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tahereh samarsafa
آروم و عادیآروم و عادی
tahereh samarsafa
 لینک

تور چهارشنبه سوری|تور یکروزه|تورآخر سال 96

تاریخ حرکت: 22 اسفند
قیمت تور هر نفر بزرگسال 240000 تومان
خدمات تور: اتوبوس توریستی-راهنمای مجرب-بیمه-پذیرایی
ویژه چهارشنبه سوری (آش و آجیل و شیرینی)ضیافت شام و گروه موسیقی
آخرین چهارشنبه سال را گرد هم می آییم تا با آتش افروزی بزم چهارشنبه سوری را بر پا کنیم
شرکت در مراسم آیینی چهارشنبه سوری ( آتش افروزی کوزه شکستن سرودخوانی دسته جمعی
شال اندازی) و همراهی حاجی فیروز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
tahereh samarsafa
آروم و عادیآروم و عادی
tahereh samarsafa
 لینک

تور چهارشنبه سوری|تور یکروزه|تورآخر سال 96

تاریخ حرکت: 22 اسفند
قیمت تور هر نفر بزرگسال 240000 تومان
خدمات تور: اتوبوس توریستی-راهنمای مجرب-بیمه-پذیرایی
ویژه چهارشنبه سوری (آش و آجیل و شیرینی)ضیافت شام و گروه موسیقی
آخرین چهارشنبه سال را گرد هم می آییم تا با آتش افروزی بزم چهارشنبه سوری را بر پا کنیم
شرکت در مراسم آیینی چهارشنبه سوری ( آتش افروزی کوزه شکستن سرودخوانی دسته جمعی
شال اندازی) و همراهی حاجی فیروز

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
ali(یار قدیمی ستارگان)
خواب آلودخواب آلود
ali(یار قدیمی ستارگان)

من در دنیایی زندگی میکنم که آدم هایش مثل سکه اند !
هم “زرق و برق” دارند
هم ۲ “رو” . . .
.

تبسم پاییز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید