لحظه  بروز رسانی 
sama
بی‌حالبی‌حال
sama

تو زندگی حقایقی هست که میشه فهمید ولی نمیشه فهموند

http://bo3e.com/wp-content/uploads/nice-pic-love-bo3e-12.jpg


تو زندگی حقایقی هست 
که میشه فهمید 
ولی نمیشه فهموند........

مشاهده همه ی 20 نظر
sama
بی‌حالبی‌حال
sama

اگر دنیای ما دنیای سنگ است ؛ بدان دلسنگی سنگ هم

اگر دنیای ما دنیای سنگ است ؛ بدان دلسنگی سنگ هم قشنگ است . . . 

مشاهده همه ی 17 نظر