لحظه  بروز رسانی 
samazizi
samazizi

امروز تومناظره فهیمیدم مسولان جمهوری اسلامی ازریئس جمهور تا معاونشامروز تومناظره فهیمیدم مسولان جمهوری اسلامی ازریئس جمهور تا معاونش تافرمانده نیروی انتظامی سابق


وشهردار امروز همه فاسدن همه میگن مدرک داریم

اگر من همین حرفا رو توفیسبوک میزدم  یاجای دیگه

توانفرادی آب خنک میخوردم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
samazizi
samazizi

باسلام ودرودفراوان خدمت دوستان عزیز   آیاشمادرانتخابات شرکت میکنید

باسلام ودرودفراوان خدمت دوستان عزیز

 

آیاشمادرانتخابات شرکت میکنید

وچرا؟

مشاهده همه ی 8 نظر