لحظه  بروز رسانی 
sami
sami
پست شماره 320586070 از sami

{-35-}

مشاهده همه ی 1 نظر
sami
sami

خدایا…! اندکی نفهمی عطا کن

خدایا…!

اندکی نفهمی عطا کن

که راحت زندگی کنیم!

مردیم از بس فهمیدیم و به روی خودمون نیاوردیم…!😑

مشاهده همه ی 2 نظر
sami
sami

سفربرای رفتن است نه برای رسیدن! درسفربرای رسیدن به مقصد

سفربرای رفتن است نه برای رسیدن! درسفربرای رسیدن به مقصد

سفربرای رفتن است نه برای رسیدن!
درسفربرای رسیدن به مقصد عجله نکنید
از باهم بودن لذت ببرید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sami
sami

تا به حال به آپارتمان دقت کردی سقف

تا به حال به آپارتمان دقت کردی

سقف زندگیه یکی، کف زندگی دیگریست!!!!

دنیا به طور شگفت آوری شبیه یک آپارتمان است ؛

سقف آرزو های یکی، کف آرزو های دیگریست…

مشاهده همه ی 1 نظر
sami
sami

خدایا…! اندکی نفهمی عطا کن

خدایا…!

اندکی نفهمی عطا کن

که راحت زندگی کنیم!

مردیم از بس فهمیدیم و به روی خودمون نیاوردیم…!
{-17-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sami
sami

گاهی گــذشــت میکنم . گاهی گـذر

گاهی گــذشــت میکنم ..

گاهی گـذر ..

و کاش ..

بدانی فرق این دو را ..
{-6-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sami
sami
saman

..................

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sami
sami
پست شماره 316813811 از sami

.

مشاهده همه ی 2 نظر