لحظه  بروز رسانی 
{samia} fatemeh
شیطونشیطون
{samia} fatemeh

https://facenama.com/i/tmp/1476976604295853_large.jpg

مشاهده همه ی 23 نظر
{samia} fatemeh
شیطونشیطون
{samia} fatemeh

https://facenama.com/i/tmp/1475855142917002_large.jpg

مشاهده همه ی 5 نظر
{samia} fatemeh
شیطونشیطون
{samia} fatemeh

لعنت به شامهای تک نفری لعنت

لعنت به شامهای تک نفری لعنت
Image result for ‫گوشی منو باش‬‎

مشاهده همه ی 47 نظر
{samia} fatemeh
شیطونشیطون
{samia} fatemeh

Image result for ‫یا حسین پشت ماشین‬‎

مشاهده همه ی 16 نظر
{samia} fatemeh
شیطونشیطون
{samia} fatemeh

دربارهء من: تنهایی را

ندا زمانی
دربارهء من: تنهایی را دوست دارم زیرا بی وفا نیست... تنهایی را دوست دارم زیرا عشق دروغی در آن نیست... تنهایی را دوست دارم زیرا خداوند هم تنهاست... تنهایی را دوست دارم زیرا... در کلبه تنهایی هایم در انتظار خواهم نشست و انتظار کشیدنم را پنهان خواهم کرد.

مشاهده همه ی 8 نظر
{samia} fatemeh
شیطونشیطون
{samia} fatemeh

Image result for ‫تو تنهایی تنهای تنها شدم‬‎

مشاهده همه ی 17 نظر