لحظه  بروز رسانی 
SAM
آروم و عادیآروم و عادی
SAM

↓❂✘مـــــــــــــــن خــــــــــــاص نـــــــــــــــــدارم !!!→❂✘ چـــــــــــونــکــــــ

↓❂✘مـــــــــــــــن خــــــــــــاص نـــــــــــــــــدارم !!!→❂✘ چـــــــــــونــکــــــ

↓❂✘مـــــــــــــــن خــــــــــــاص نـــــــــــــــــدارم !!!→❂✘

چـــــــــــونــکــــــه حــــــــــو صــــــــــله ∅لـــــــاس∅

___نــــــــــــــــــــــدارـــ___ــم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید