لحظه  بروز رسانی 
samin yousefi
samin yousefi

وقتی عطر تنت را میخواهم به باد هم التماس میکنم. خدا

وقتی عطر تنت را میخواهم به باد هم التماس میکنم. خدا

وقتی عطر تنت را میخواهم به باد هم التماس میکنم......
خدا که جای خود دارد...........

مشاهده همه ی 8 نظر
samin yousefi
samin yousefi

باد ورق های دفتر شعرم را  با خود برد. فردا تمام

باد ورق های دفتر شعرم را  با خود برد....
فردا تمام شهر عاشقت میشوند....

مشاهده همه ی 93 نظر
samin yousefi
samin yousefi

با تو زیر باران قدم میزنم. دیگر چتر برای چه؟؟؟ خیال

با تو زیر باران قدم میزنم. دیگر چتر برای چه؟؟؟ خیال

با تو زیر باران قدم میزنم......
دیگر چتر برای چه؟؟؟
خیال که خیس نمیشود.........

مشاهده همه ی 12 نظر
samin yousefi
samin yousefi

بذار عشقت گله کنه. فریاد بکشه.گریه کنه. حتی با مشتای زنونش

بذار عشقت گله کنه.
فریاد بکشه.گریه کنه.
حتی با مشتای زنونش بکوبه تو بغلت.
اخرش خسته میشه میزنه زیر گریه.
همونجا باید بغلش کنی.نذار تنها باشه.حرف نزن.
مرد باید گاهی وقتا مردونگیشو با سکوتش ثابت کنه........
با بغل مهربونش........

مشاهده همه ی 12 نظر
samin yousefi
samin yousefi

درد دارد.وقتی میرود. و همه میگویند دوستت نداشت. و تو نمیتوانی

درد دارد...وقتی میرود...
و همه میگویند دوستت نداشت......
و تو نمیتوانی ثابت کنی که هرشب با دوستت دارمهایش خوابت میکرد........

مشاهده همه ی 8 نظر
samin yousefi
samin yousefi

عشق یعنی برهنگی دو احساس پاک. نه برهنگی دو تن

عشق یعنی برهنگی دو احساس پاک......
نه برهنگی دو تن..........

مشاهده همه ی 8 نظر