لحظه  بروز رسانی 
Morteza
Morteza

بیا ولی بی صدا، آرام بنشین و نگاهم کن

بیا
ولی بی صدا، آرام
بنشین و نگاهم کن
که چطور با تو قدم می زنم!
چطور دستت را گرفته ام
ببین چگونه با تو به دنیا فخر می فروشم!
بیدارم نکن
بگذار زندگی کنم با تو....

یاد تمامه لحظاته خوبه بینمون بخیر...23 روزه که ازت بیخبرم...

کلبه دوست
مشاهده همه ی 13 نظر
محمد راد
محمد راد
پست شماره 318941074 از محمد راد

.

کلبه دوست
مشاهده همه ی 7 نظر