لحظه  بروز رسانی 
nastaran
بی‌حالبی‌حال
nastaran

بعضـــــی وقتـــ ـ ــا مجبورے تو فضاے بغضتــــــ بخندے. دلتـــــ بگیره

بعضـــــی وقتـــ ـ ــا مجبورے تو فضاے بغضتــــــ بخندے...

دلتـــــ بگیره ولـــــے دلگیرے نکنـــــے...


شاکـــے بشــے ولـــے شکایتـــــ نکنے...


گریه کنے اما نذارے اشکاتـــــ پیدا شن...


خیـــ ـ ـــلے چیزارو ببینے ولے


ندیدش بگیرے...

خیلے حرفارو بشنوے


ولی نشنیده بگیرے!


خیلے ـها دلتـــــو بشکنن ...

و
تــــــو
فقــــط
سکوتــــــ کنے....


b72d15257525e6cdc1ced559e796bdd1.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
nastaran
بی‌حالبی‌حال
nastaran

تلخ تلخ مینویسم. تلخ فکر میکنم. این روزها دست برداشته ام

تلخ

تلخ مینویسم...

تلخ فکر میکنم...

این روزها

دست برداشته ام از توجه حضور بی وقفه انسان ها...

پرهیز میکنم از ثبت وجودهایی که ماندگاری ندارد

این روزها...تلخ تر از همیشه...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nastaran
بی‌حالبی‌حال
nastaran

راهی جز سقوط ندارد برگ پاییزی. وقتی می داند درخت،


راهی جز سقوط ندارد برگ پاییزی...

وقتی می داند درخت،

عشق برگ تازه ای در سر دارد...370815_lhTwf0NA.jpgبرای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nastaran
بی‌حالبی‌حال
nastaran

gol_roz_asheghane_02.jpg

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nastaran
بی‌حالبی‌حال
nastaran

1-11.jpg

مشاهده همه ی 1 نظر
nastaran
بی‌حالبی‌حال
nastaran

با دستهای خالی به دنیا آمده ایم و با دستهای
با دستهای خالی به دنیا آمده ایم
و با دستهای خالی از دنیا خواهیم رفت
نگران چیزهایی که آرامش را از تو میگیرند نباش ..!!
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nastaran
بی‌حالبی‌حال
nastaran

رسیدن آداب دارد. وقتی رسیدی باید بمانی، باید بسازی باید
رسیدن آداب دارد.
وقتی رسیدی باید بمانی،
باید بسازی
باید مدام یادت باشد که چه قدر زجر کشیدی تا رسیدی
که آرزویت بوده برسی ...
وقتی رسیدی باید حواست باشد
تمام نشوی!برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nastaran
بی‌حالبی‌حال
nastaran

درقلبی که شاد میکنی درلبخندی که به لب می نشانیدرقلبی که شاد میکنی
درلبخندی که به لب می نشانی
خدا با من است. خدا با توست
خدایمان را آشکار کنیم...
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
nastaran
بی‌حالبی‌حال
nastaran

از عجـــایـب عـشـــــق همـــــین بـس . تـنهـــــــا همــــانی آرامـــت میاز عجـــایـب عـشـــــق همـــــین بـس ....
تـنهـــــــا همــــانی آرامـــت می کـــــند ....
کـــــه دلـت را آتـــــش زده ....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید