لحظه  بروز رسانی 
purefactory
purefactory

سلام و اردت بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر

سلام و اردت

بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر گروه آموزشی , سخنران و نویسنده و .... هستم

جهت تکمیل کادر گروهی فوق العاده , به حضور قدرتمند دانشجویان و افراد خلاق و نابغه در زمینه های زیر از کرمان و شهر های دیگر (شعبه های دیگر در آینده ای نه چندان دور و یا همکاریشان در شعبه ی کرمان)

ضمنا شاید نیاز باشد تا نصفه شب هم کار کرد , شاید نیاز باشد کمی خسته برگردید به خانه , شاید نیاز باشد کارهایی کرد که هر کسی نمی کند پس اگر قدرت این را پیدا کرده اید که از درد و رنج هم لذت ببرید اینجا همان جاست ...


1- مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار
2- مهندسی برق
3- مهندسی عمران
4 - تربیت بدنی
5 - مهندسی مکانیک
6 - دندان پزشکی 
7 - پزشکی
8 - داروسازی
9 - برنامه نویس خلاق جهت پیاده کردن ایده هایی در این زمینه
10 - افرادی جهت طراحی خلاقانه ی تبلیغات و هماهنگی های لازم جهت پخش موثرتر آنها و تشکیل تیم 
11 - ... و تمام افراد خلاق و ایده پردازی که حتی لحظه ای هم برای خلق ایده های ناب , ذهنشان آرام و قرار ندارد .یادمان باشد در کنار کارافرینی در زمینه های مختلف و درآمد های مناسب , هدف نهایی و اصلی این گروه خدمت به افراد نیازمند و رضای خداست تا قدرتی پیدا کنید که بتوانید هم زندگی خود را بسازید هم زندگی دیگران را پس سخاوت , صداقت و بخشندگی در کنار نیاز کمال طلبی انسان و علاقه ی او به ثروتمند شدن , لازمه ی این راه است .
در صورت تمایل ایمیل بزنید
" همیشه بهترین باشید "

ایمیل : wentworthmiller19@yahoo.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
purefactory
purefactory

سلام و اردت بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر

سلام و اردت

بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر گروه آموزشی , سخنران و نویسنده و .... هستم

جهت تکمیل کادر گروهی فوق العاده , به حضور قدرتمند دانشجویان و افراد خلاق و نابغه در زمینه های زیر از کرمان و شهر های دیگر (شعبه های دیگر در آینده ای نه چندان دور و یا همکاریشان در شعبه ی کرمان)

ضمنا شاید نیاز باشد تا نصفه شب هم کار کرد , شاید نیاز باشد کمی خسته برگردید به خانه , شاید نیاز باشد کارهایی کرد که هر کسی نمی کند پس اگر قدرت این را پیدا کرده اید که از درد و رنج هم لذت ببرید اینجا همان جاست ...


1- مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار
2- مهندسی برق
3- مهندسی عمران
4 - تربیت بدنی
5 - مهندسی مکانیک
6 - دندان پزشکی 
7 - پزشکی
8 - داروسازی
9 - برنامه نویس خلاق جهت پیاده کردن ایده هایی در این زمینه
10 - افرادی جهت طراحی خلاقانه ی تبلیغات و هماهنگی های لازم جهت پخش موثرتر آنها و تشکیل تیم 
11 - ... و تمام افراد خلاق و ایده پردازی که حتی لحظه ای هم برای خلق ایده های ناب , ذهنشان آرام و قرار ندارد .یادمان باشد در کنار کارافرینی در زمینه های مختلف و درآمد های مناسب , هدف نهایی و اصلی این گروه خدمت به افراد نیازمند و رضای خداست تا قدرتی پیدا کنید که بتوانید هم زندگی خود را بسازید هم زندگی دیگران را پس سخاوت , صداقت و بخشندگی در کنار نیاز کمال طلبی انسان و علاقه ی او به ثروتمند شدن , لازمه ی این راه است .
در صورت تمایل ایمیل بزنید
" همیشه بهترین باشید "

ایمیل : wentworthmiller19@yahoo.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
purefactory
purefactory

سلام و اردت بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر

سلام و اردت

بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر گروه آموزشی , سخنران و نویسنده و .... هستم

جهت تکمیل کادر گروهی فوق العاده , به حضور قدرتمند دانشجویان و افراد خلاق و نابغه در زمینه های زیر از کرمان و شهر های دیگر (شعبه های دیگر در آینده ای نه چندان دور و یا همکاریشان در شعبه ی کرمان)

ضمنا شاید نیاز باشد تا نصفه شب هم کار کرد , شاید نیاز باشد کمی خسته برگردید به خانه , شاید نیاز باشد کارهایی کرد که هر کسی نمی کند پس اگر قدرت این را پیدا کرده اید که از درد و رنج هم لذت ببرید اینجا همان جاست ...


1- مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار
2- مهندسی برق
3- مهندسی عمران
4 - تربیت بدنی
5 - مهندسی مکانیک
6 - دندان پزشکی 
7 - پزشکی
8 - داروسازی
9 - برنامه نویس خلاق جهت پیاده کردن ایده هایی در این زمینه
10 - افرادی جهت طراحی خلاقانه ی تبلیغات و هماهنگی های لازم جهت پخش موثرتر آنها و تشکیل تیم 
11 - ... و تمام افراد خلاق و ایده پردازی که حتی لحظه ای هم برای خلق ایده های ناب , ذهنشان آرام و قرار ندارد .یادمان باشد در کنار کارافرینی در زمینه های مختلف و درآمد های مناسب , هدف نهایی و اصلی این گروه خدمت به افراد نیازمند و رضای خداست تا قدرتی پیدا کنید که بتوانید هم زندگی خود را بسازید هم زندگی دیگران را پس سخاوت , صداقت و بخشندگی در کنار نیاز کمال طلبی انسان و علاقه ی او به ثروتمند شدن , لازمه ی این راه است .
در صورت تمایل ایمیل بزنید
" همیشه بهترین باشید "

ایمیل : wentworthmiller19@yahoo.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
purefactory
purefactory

سلام و اردت بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر

سلام و اردت

بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر گروه آموزشی , سخنران و نویسنده و .... هستم

جهت تکمیل کادر گروهی فوق العاده , به حضور قدرتمند دانشجویان و افراد خلاق و نابغه در زمینه های زیر از کرمان و شهر های دیگر (شعبه های دیگر در آینده ای نه چندان دور و یا همکاریشان در شعبه ی کرمان)

ضمنا شاید نیاز باشد تا نصفه شب هم کار کرد , شاید نیاز باشد کمی خسته برگردید به خانه , شاید نیاز باشد کارهایی کرد که هر کسی نمی کند پس اگر قدرت این را پیدا کرده اید که از درد و رنج هم لذت ببرید اینجا همان جاست ...


1- مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار
2- مهندسی برق
3- مهندسی عمران
4 - تربیت بدنی
5 - مهندسی مکانیک
6 - دندان پزشکی 
7 - پزشکی
8 - داروسازی
9 - برنامه نویس خلاق جهت پیاده کردن ایده هایی در این زمینه
10 - افرادی جهت طراحی خلاقانه ی تبلیغات و هماهنگی های لازم جهت پخش موثرتر آنها و تشکیل تیم 
11 - ... و تمام افراد خلاق و ایده پردازی که حتی لحظه ای هم برای خلق ایده های ناب , ذهنشان آرام و قرار ندارد .یادمان باشد در کنار کارافرینی در زمینه های مختلف و درآمد های مناسب , هدف نهایی و اصلی این گروه خدمت به افراد نیازمند و رضای خداست تا قدرتی پیدا کنید که بتوانید هم زندگی خود را بسازید هم زندگی دیگران را پس سخاوت , صداقت و بخشندگی در کنار نیاز کمال طلبی انسان و علاقه ی او به ثروتمند شدن , لازمه ی این راه است .
در صورت تمایل ایمیل بزنید
" همیشه بهترین باشید "

ایمیل : wentworthmiller19@yahoo.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
purefactory
purefactory

سلام و اردت بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر

سلام و اردت

بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر گروه آموزشی , سخنران و نویسنده و .... هستم

جهت تکمیل کادر گروهی فوق العاده , به حضور قدرتمند دانشجویان و افراد خلاق و نابغه در زمینه های زیر از کرمان و شهر های دیگر (شعبه های دیگر در آینده ای نه چندان دور و یا همکاریشان در شعبه ی کرمان)

ضمنا شاید نیاز باشد تا نصفه شب هم کار کرد , شاید نیاز باشد کمی خسته برگردید به خانه , شاید نیاز باشد کارهایی کرد که هر کسی نمی کند پس اگر قدرت این را پیدا کرده اید که از درد و رنج هم لذت ببرید اینجا همان جاست ...


1- مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار
2- مهندسی برق
3- مهندسی عمران
4 - تربیت بدنی
5 - مهندسی مکانیک
6 - دندان پزشکی 
7 - پزشکی
8 - داروسازی
9 - برنامه نویس خلاق جهت پیاده کردن ایده هایی در این زمینه
10 - افرادی جهت طراحی خلاقانه ی تبلیغات و هماهنگی های لازم جهت پخش موثرتر آنها و تشکیل تیم 
11 - ... و تمام افراد خلاق و ایده پردازی که حتی لحظه ای هم برای خلق ایده های ناب , ذهنشان آرام و قرار ندارد .یادمان باشد در کنار کارافرینی در زمینه های مختلف و درآمد های مناسب , هدف نهایی و اصلی این گروه خدمت به افراد نیازمند و رضای خداست تا قدرتی پیدا کنید که بتوانید هم زندگی خود را بسازید هم زندگی دیگران را پس سخاوت , صداقت و بخشندگی در کنار نیاز کمال طلبی انسان و علاقه ی او به ثروتمند شدن , لازمه ی این راه است .
در صورت تمایل ایمیل بزنید
" همیشه بهترین باشید "

ایمیل : wentworthmiller19@yahoo.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
purefactory
purefactory

سلام و اردت بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر

سلام و اردت

بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر گروه آموزشی , سخنران و نویسنده و .... هستم

جهت تکمیل کادر گروهی فوق العاده , به حضور قدرتمند دانشجویان و افراد خلاق و نابغه در زمینه های زیر از کرمان و شهر های دیگر (شعبه های دیگر در آینده ای نه چندان دور و یا همکاریشان در شعبه ی کرمان)

ضمنا شاید نیاز باشد تا نصفه شب هم کار کرد , شاید نیاز باشد کمی خسته برگردید به خانه , شاید نیاز باشد کارهایی کرد که هر کسی نمی کند پس اگر قدرت این را پیدا کرده اید که از درد و رنج هم لذت ببرید اینجا همان جاست ...


1- مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار
2- مهندسی برق
3- مهندسی عمران
4 - تربیت بدنی
5 - مهندسی مکانیک
6 - دندان پزشکی 
7 - پزشکی
8 - داروسازی
9 - برنامه نویس خلاق جهت پیاده کردن ایده هایی در این زمینه
10 - افرادی جهت طراحی خلاقانه ی تبلیغات و هماهنگی های لازم جهت پخش موثرتر آنها و تشکیل تیم 
11 - ... و تمام افراد خلاق و ایده پردازی که حتی لحظه ای هم برای خلق ایده های ناب , ذهنشان آرام و قرار ندارد .یادمان باشد در کنار کارافرینی در زمینه های مختلف و درآمد های مناسب , هدف نهایی و اصلی این گروه خدمت به افراد نیازمند و رضای خداست تا قدرتی پیدا کنید که بتوانید هم زندگی خود را بسازید هم زندگی دیگران را پس سخاوت , صداقت و بخشندگی در کنار نیاز کمال طلبی انسان و علاقه ی او به ثروتمند شدن , لازمه ی این راه است .
در صورت تمایل ایمیل بزنید
" همیشه بهترین باشید "

ایمیل : wentworthmiller19@yahoo.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
purefactory
purefactory

سلام و اردت بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر

سلام و اردت

بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر گروه آموزشی , سخنران و نویسنده و .... هستم

جهت تکمیل کادر گروهی فوق العاده , به حضور قدرتمند دانشجویان و افراد خلاق و نابغه در زمینه های زیر از کرمان و شهر های دیگر (شعبه های دیگر در آینده ای نه چندان دور و یا همکاریشان در شعبه ی کرمان)

ضمنا شاید نیاز باشد تا نصفه شب هم کار کرد , شاید نیاز باشد کمی خسته برگردید به خانه , شاید نیاز باشد کارهایی کرد که هر کسی نمی کند پس اگر قدرت این را پیدا کرده اید که از درد و رنج هم لذت ببرید اینجا همان جاست ...


1- مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار
2- مهندسی برق
3- مهندسی عمران
4 - تربیت بدنی
5 - مهندسی مکانیک
6 - دندان پزشکی 
7 - پزشکی
8 - داروسازی
9 - برنامه نویس خلاق جهت پیاده کردن ایده هایی در این زمینه
10 - افرادی جهت طراحی خلاقانه ی تبلیغات و هماهنگی های لازم جهت پخش موثرتر آنها و تشکیل تیم 
11 - ... و تمام افراد خلاق و ایده پردازی که حتی لحظه ای هم برای خلق ایده های ناب , ذهنشان آرام و قرار ندارد .یادمان باشد در کنار کارافرینی در زمینه های مختلف و درآمد های مناسب , هدف نهایی و اصلی این گروه خدمت به افراد نیازمند و رضای خداست تا قدرتی پیدا کنید که بتوانید هم زندگی خود را بسازید هم زندگی دیگران را پس سخاوت , صداقت و بخشندگی در کنار نیاز کمال طلبی انسان و علاقه ی او به ثروتمند شدن , لازمه ی این راه است .
در صورت تمایل ایمیل بزنید
" همیشه بهترین باشید "

ایمیل : wentworthmiller19@yahoo.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
purefactory
purefactory

سلام و اردت بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر

سلام و اردت

بنده دانشجوی دندان پزشکی سال آخر , مدیر گروه آموزشی , سخنران و نویسنده و .... هستم

جهت تکمیل کادر گروهی فوق العاده , به حضور قدرتمند دانشجویان و افراد خلاق و نابغه در زمینه های زیر از کرمان و شهر های دیگر (شعبه های دیگر در آینده ای نه چندان دور و یا همکاریشان در شعبه ی کرمان)

ضمنا شاید نیاز باشد تا نصفه شب هم کار کرد , شاید نیاز باشد کمی خسته برگردید به خانه , شاید نیاز باشد کارهایی کرد که هر کسی نمی کند پس اگر قدرت این را پیدا کرده اید که از درد و رنج هم لذت ببرید اینجا همان جاست ...


1- مهندسی فناوری اطلاعات و مهندسی نرم افزار
2- مهندسی برق
3- مهندسی عمران
4 - تربیت بدنی
5 - مهندسی مکانیک
6 - دندان پزشکی 
7 - پزشکی
8 - داروسازی
9 - برنامه نویس خلاق جهت پیاده کردن ایده هایی در این زمینه
10 - افرادی جهت طراحی خلاقانه ی تبلیغات و هماهنگی های لازم جهت پخش موثرتر آنها و تشکیل تیم 
11 - ... و تمام افراد خلاق و ایده پردازی که حتی لحظه ای هم برای خلق ایده های ناب , ذهنشان آرام و قرار ندارد .یادمان باشد در کنار کارافرینی در زمینه های مختلف و درآمد های مناسب , هدف نهایی و اصلی این گروه خدمت به افراد نیازمند و رضای خداست تا قدرتی پیدا کنید که بتوانید هم زندگی خود را بسازید هم زندگی دیگران را پس سخاوت , صداقت و بخشندگی در کنار نیاز کمال طلبی انسان و علاقه ی او به ثروتمند شدن , لازمه ی این راه است .
در صورت تمایل ایمیل بزنید
" همیشه بهترین باشید "

ایمیل : wentworthmiller19@yahoo.com

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
امیر
امیر

هر وقت حس درس خوندن بهتون دست داد , پنج دقیقه

هر وقت حس درس خوندن بهتون دست داد , پنج دقیقه صبر کنید حتما این حس کاذب از بین می رود ...{-143-}{-143-}{-143-}{-143-}{-143-}

مشاهده همه ی 1 نظر