لحظه  بروز رسانی 
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
ناراحتناراحت
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
هی 

هی 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
ناراحتناراحت
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•

گوگوشم زندگی من نفس من انشاءالله 100000000000000009ساله بشی.من قصه تو را

گوگوشم زندگی من نفس من انشاءالله 100000000000000009ساله بشی.من قصه تو را

گوگوشم زندگی من نفس من انشاءالله 100000000000000009ساله بشی..
من قصه تو را این گونه آغاز میکنم :
یکی بود 
هنوزم هست 
خدایا همیشه باشد.... 

مشاهده همه ی 16 نظر
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
ناراحتناراحت
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•

HAPPY BIRTHDAY. HAPPY BIRTHDAY. HAPPY BIRTHDAY. HAPPY BIRTHDAY. HAPPY BIRTHDAY. HAPPY

HAPPY BIRTHDAY. HAPPY BIRTHDAY. HAPPY BIRTHDAY. HAPPY BIRTHDAY. HAPPY BIRTHDAY. HAPPY

HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY GOOGOOSH GOOGOOSH GOOGOOSH {-98-}{-98-}{-98-}{-98-}{-98-}{-98-}{-98-}{-21-}{-21-{-113-}{-113-}{-113-}{-106-}{-106-}{-106-}{-106-}{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}

مشاهده همه ی 1 نظر
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
ناراحتناراحت
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
تولد گوگوشم مبارک 

تولد گوگوشم مبارک 

مشاهده همه ی 16 نظر
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
ناراحتناراحت
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•

حسادت باشد یا خساست اسمش را هر چه میخواهی بگذار من فقط میخواهم

حسادت باشد یا خساست اسمش را هر چه میخواهی بگذار من فقط میخواهم

حسادت باشد یا خساست 
اسمش را هر چه میخواهی بگذار 
من فقط میخواهم تو 
........عزیز دل....... 
من باشی 

مشاهده همه ی 4 نظر
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
ناراحتناراحت
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•

گوگوشم تا وقتی که زنده باشم. تنها عشقم فقط تویی. تمام

گوگوشم تا وقتی که زنده باشم. تنها عشقم فقط تویی. تمام

گوگوشم تا وقتی که زنده باشم.... تنها عشقم فقط تویی.. تمام وجودم، تمام زندگیم تویی فقط تو 

مشاهده همه ی 4 نظر
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
ناراحتناراحت
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•

از اون جای که من هستم تمام شهر معلومه کنارم خیلی ها هستن .دلم

از اون جای که من هستم تمام شهر معلومه کنارم خیلی ها هستن .دلم

از اون جای که من هستم 
تمام شهر معلومه 
کنارم خیلی ها هستن 
............دلم پیش تو ارومه..... 

مشاهده همه ی 4 نظر