بازی آنلاین کارتی فوتبالی
لحظه  بروز رسانی 
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
ناراحتناراحت
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
1430897988904982.jpg

گوگوشم زندگی من نفس من انشاءالله 100000000000000009ساله بشی..
من قصه تو را این گونه آغاز میکنم :
یکی بود 
هنوزم هست 
خدایا همیشه باشد.... 

مشاهده همه ی 16 نظر
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
ناراحتناراحت
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
1430827102145953.jpg

HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY.. HAPPY BIRTHDAY GOOGOOSH GOOGOOSH GOOGOOSH {-98-}{-98-}{-98-}{-98-}{-98-}{-98-}{-98-}{-21-}{-21-{-113-}{-113-}{-113-}{-106-}{-106-}{-106-}{-106-}{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}{-111-}}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}{-21-}

مشاهده همه ی 1 نظر
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
ناراحتناراحت
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
1430827578465425.jpg

تولد گوگوشم مبارک 

مشاهده همه ی 16 نظر
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
ناراحتناراحت
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
500x768_1404317949483970.jpg

حسادت باشد یا خساست 
اسمش را هر چه میخواهی بگذار 
من فقط میخواهم تو 
........عزیز دل....... 
من باشی 

مشاهده همه ی 4 نظر
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
ناراحتناراحت
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
2i1061g.jpg

گوگوشم تا وقتی که زنده باشم.... تنها عشقم فقط تویی.. تمام وجودم، تمام زندگیم تویی فقط تو 

مشاهده همه ی 4 نظر
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
ناراحتناراحت
•♦---ıllııllı ❤ SaNa ❤ ıllııllı---♦•
h3mscctnvwepj91st9zw.jpg

از اون جای که من هستم 
تمام شهر معلومه 
کنارم خیلی ها هستن 
............دلم پیش تو ارومه..... 

مشاهده همه ی 4 نظر