لحظه  بروز رسانی 
محمد
خوشتیپخوشتیپ
محمد

آیا میدانید چند نوع عنکبوت داریم ؟1.یک نوع عنکبوت هایی هستند

آیا میدانید چند نوع عنکبوت داریم ؟1.یک نوع عنکبوت هایی هستند که تار می زنند.            2بقیه بلد نیستند تار بزنند.پیانو می زنند.3.یکسری هم ساز بلد نیستند .دست میزنند.{-67-}{-67-}{-67-}

مشاهده همه ی 2 نظر
محمد
خوشتیپخوشتیپ
محمد

غضنفر رفت خونه حیف نون مهمونی.حیف نون مرغش را کشت.غضنفر گفت

غضنفر رفت خونه حیف نون مهمونی....حیف نون مرغش را کشت...غضنفر گفت .زحمت کشیدی .. حیف نون گفت .چه زحمتی؟چهار تاش را سگ خورده یکیش رو هم تو بخور..{-7-}{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
خوشتیپخوشتیپ
محمد

سه کار مهم امروز 1خوردن صبحانه عالی 2بستن چندتا خالی 3سر

سه کار مهم امروز 1خوردن صبحانه عالی 2بستن چندتا خالی 3سر کار گذاشتن جنابعالی{-18-}{-18-}

مشاهده همه ی 3 نظر
محمد
خوشتیپخوشتیپ
محمد

میگن قدیما یه کسی بوده        بهش میگفتن مرد زندگی.   به حق

میگن قدیما یه کسی بوده        بهش میگفتن مرد زندگی.   به حق چیزهای ندیده ونشنیده یعنی کی بوده؟؟؟

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
خوشتیپخوشتیپ
محمد

فواید جوراب زنانه ومردانه.           زنانه.صافی ابلیمو .کش مو.دوش حمام. جابجایی پول

فواید جوراب زنانه ومردانه.           زنانه...صافی ابلیمو .کش مو.دوش حمام. جابجایی پول و اشیا .ماسک جهت شناسایی نشدن.      مردانه .کشتن انواع حشرات .جایگزین اسپری فلفل.ماده بیهوشی اتاق عمل .سم جهت خودکشی.{-7-}{-7-}{-7-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
خوشتیپخوشتیپ
محمد

میدونی چرا موی سر سفید میشه ؟اما موی ک.ر نه؟ چون

میدونی چرا موی سر سفید میشه ؟اما موی ک...ر نه؟ چون سر فکر میکنه اما ک...رعشق پس ک...ری زندگی کن تا پیر نشی

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
محمد
خوشتیپخوشتیپ
محمد

انقدر ادمها خون خودشون را کثیف کردن که مجبور شدم برم

انقدر ادمها خون خودشون را کثیف کردن که مجبور شدم برم گیاه خوار بشم...                              (بر گرفته از دفتر خاطرات یک پشه ){-16-}{-16-}{-16-}

مشاهده همه ی 1 نظر
محمد
خوشتیپخوشتیپ
محمد

کا مپیوتر ام به درجه ای از کندی رسیده که وقتی

کا مپیوتر ام به درجه ای از کندی رسیده که وقتی دبل کلیک می کنم .مای کامپیوتر بعد از 5دقیقه پیغام می ده .داداش کجا را کلیک کرده بودی/{-18-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید