لحظه  بروز رسانی 
sana
خجالتیخجالتی
sana

سلامتـــــے اون چشماــــــے نیمـــﮧ باز خیس . سلامتـــــــے شرم دختر

سلامتـــــے اون چشماــــــے نیمـــﮧ باز خیس . سلامتـــــــے شرم دختر

سلامتـــــے اون چشماــــــے نیمـــﮧ باز خیس ....

سلامتـــــــے شرم دختر ....

سلامتـــــــے صبر پسر ....

سلامتــــــے قسمهایـــــے کــﮧ پسر بــﮧ دخترداد تا فراموش کنـــﮧ کــﮧ زندگیش خراب نشــــﮧ ....

سلامتــــــے قسم جون پسر ....

سلامتــــــے قبول کردن دختر ....

سلامتــــــے لحظــﮧ خداحافظـــــــے ....

سلامتـــــــے چشماـــــــے خیس .
سلامتـــــــے یــــﮧ عمر تنهایـــــــے .

سلامتـــــــے حرفایـــــے کــﮧ نمیشد گفت ولـــــے یـــﮧ متن شد
سلامتـــــــے خنده هاــــــے کودکـــــے کـــﮧ توــــــے راه بود ....

سلامتـــــــے دخترــــــے کــﮧ مادر شد ....
سلامتـــــــے پسرــــــے کـــﮧ حسرت پدر بودن تا ابد بـــﮧ دلش موند ....
سلامتــــــے هق هق هایـــــے کـﮧ پست شد تا دلـــــــے آروم شــــﮧ ....

سلامتــــــے امـــــشب ....
سلامتـــــــے همه ــــــے عاشقایــــــے کــــﮧ هـــــرگز بـــﮧ عشقشون نرسیدن واز دور

نگران یکــــــے یـــــﮧ دونــــﮧ شون بودن و با بغض با سلامتـــــے اون چ گفتن آهاـــــے غریبــــﮧ این کــــﮧ دستش توــــــے دستاــــــے توعـــﮧ همـــﮧ دنیایــــــے منــــﮧ خیلـــــے مراقبش باش

مشاهده همه ی 5 نظر
sana
خجالتیخجالتی
sana

اگر پول داشته باشي… ادم های بسیاری تو را خواهند شناخت…

اگر پول داشته باشي… ادم های بسیاری تو را خواهند شناخت…

اگر پول داشته باشي…

ادم های بسیاری تو را خواهند شناخت…

و اگر پول نداشته باشي…

تو بسیاری از ادم ها را خواهي شناخت ...

مشاهده همه ی 2 نظر
sana
خجالتیخجالتی
sana

ﺑﻪ ﺳﻼﻣــﺘﯽ دستات ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫـــﺮ ﺍﻧﮕﺸﺘش ﯾـﻪ ﻫﻨــﺮ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ! ﻣﯿـــﺮﻧﺠﻮﻧﻦ

ﺑﻪ ﺳﻼﻣــﺘﯽ دستات ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫـــﺮ ﺍﻧﮕﺸﺘش ﯾـﻪ ﻫﻨــﺮ ﻣﯿﺮﯾﺰﻩ!
ﻣﯿـــﺮﻧﺠﻮﻧﻦ ... ﻣﯿﺴـــﻮﺯﻭﻧﻦ ... ﻣﯿﺸﮑـــﻮﻧﻦ ...ﻟِــــﻪ ﻣﯿﮑﻨﻦ!!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sana
خجالتیخجالتی
sana

لذت دنیا. داشتن کسی ست!!!! که دوست داشتن را بلدست.به همین

لذت دنیا......
داشتن کسی ست!!!!
که دوست داشتن را بلدست...به همین سادگی!!!!!
این روزا.....گفتن دوستت دارم!آنقدرسادست که میشود آنرا ازهررهگذری شنید.....!!!
اما فهمش......
یکی از سخت ترین کارهای دنیاست.....سخت است اما زیبا.......!!!!
زیباست برای خاطره یک عمرزندگی تا بفهمی وبفهمانی......
هردوره گردی (((  لیلی  )))  نیست.....
هر رهگذری (((  مجنون  ))).....
وتوشریک زندگی هرکس نخواهی شد!!!!
اگرکسی آمد هم نشینت شد!!!!درچشمانش باید٬رد آسمان٬رد خدا باشد....
مهم نیست اگرانسان برای کسی که دوستش دارد..غرورش را ازدست بدهد!!!اما فاجعه است برای حفظ غرور!کسی را که دوست داری ازدست بدی....!!!

مشاهده همه ی 2 نظر
sana
خجالتیخجالتی
sana

چه برایمان آورده ای مارکو. . . از ایران زمین یه

چه برایمان آورده ای مارکو...

.

.

از ایران زمین یه مشت اسکل
اوردم که تو
لاین دنبال گلکسی اس شیش هستن :|


مشاهده همه ی 1 نظر