لحظه  بروز رسانی 
sana_k (نفس شب های بارانی)
آروم و عادیآروم و عادی
sana_k (نفس شب های بارانی)

چاره ای کن . تــو را کم داشتن ؛

gif_romantic_Favim_com_2105555.gif
چاره ای کن ...

تــو را کم داشتن ؛

کَمــ نیستــــ ...

مشاهده همه ی 9 نظر
sana_k (نفس شب های بارانی)
آروم و عادیآروم و عادی
sana_k (نفس شب های بارانی)

امروز نبودی ، اما خیلی چیزها بود من بودم

beauty_hands_little_rain_Favim_com_15046
امروز نبودی ، اما خیلی چیزها بود

من بودم

باران بود

چتر بود

بغض بود

همراه همیشگی ام هم بود ؛

جایِ خالیَتــ را می گویم ...

مشاهده همه ی 4 نظر
sana_k (نفس شب های بارانی)
آروم و عادیآروم و عادی
sana_k (نفس شب های بارانی)

چشم حسودان کور شد بانو . دوست داشتند "چمـدان" ببندی

adore_boy_bride_bridegroom_Favim_com_497
چشم حسودان کور شد بانو ...
دوست داشتند "چمـدان" ببندی از زندگیِ من ؛
اما خبــر ندارند ،
که دیشب برایم "روســری" باز کردی ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sana_k (نفس شب های بارانی)
آروم و عادیآروم و عادی
sana_k (نفس شب های بارانی)

هــوس کــرده ام کـــه تـــو بـاشـــی مـــن بـــاشـم

boy_city_couple_first_snow_girl_Favim_co
هــوس کــرده ام

کـــه تـــو بـاشـــی

مـــن بـــاشـم

و هیچـکـس نبـاشـــد

آنگـــاه

داغتـــریـن آغــــوش هـــا را از تنـتــــ

و شیـریـــن تـریــن بــوســـه هـــا را از لبـــانتــــ

بیـــرون بکشـــم

بــه تـلـــافـی تمـــامـ ِ روزهــایـــی کـــه میخــــواهمتــــ

و نیسـتـــی ...

مشاهده همه ی 2 نظر
sana_k (نفس شب های بارانی)
آروم و عادیآروم و عادی
sana_k (نفس شب های بارانی)

کم کم نزدیک میشوم به ساعت بوسیدنت . نگاه

5bf5f6e99846fdceec1d4747ad0de31d_425.jpg
کم کم نزدیک میشوم به ساعت بوسیدنت ...
نگاه کن بانــو ...
من که هیـــچ، عقربه های ساعـت هـم
استرس دارنــد ...

مشاهده همه ی 1 نظر
sana_k (نفس شب های بارانی)
آروم و عادیآروم و عادی
sana_k (نفس شب های بارانی)

بی معرفت نیستم . اما مزاحم آدمی که مشغول فراموش

m_vmn.jpg
بی معرفت نیستم ...

اما مزاحم آدمی که مشغول فراموش کردنمه نمیشم ...

حتی اگه روزی هزار بار توو خودم بشکنم ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sana_k (نفس شب های بارانی)
آروم و عادیآروم و عادی
sana_k (نفس شب های بارانی)

امــروز هـم گـذشـت وُ نیامــدی نا شکـر نیستـم فــردا

mv_mb_mn.jpg
امــروز هـم گـذشـت وُ نیامــدی

نا شکـر نیستـم

فــردا هم روزِ خـداستــــ ...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید
sana_k (نفس شب های بارانی)
آروم و عادیآروم و عادی
sana_k (نفس شب های بارانی)

به نگاه گستاخ مردم این شهر بگو: وقتی کسی تا

به نگاه گستاخ مردم این شهر بگو:
وقتی کسی تا خرخره در سیگار فرو می­رود،
شاید دارد حسابش را با خاطراتـ کسی تسویه می­کند....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید