لحظه  بروز رسانی 
یــــه دختر مــُردادی
لوسلوس
یــــه دختر مــُردادی

خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست همین دوست داشتن هاست

خوشبختی همین در کنار هم بودن هاست
همین دوست داشتن هاست
خوشبختی همین لحظه های ماست
همین ثانیه هاییست که در شتاب زندگی گمشان کرده ایم

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید