لحظه  بروز رسانی 
ساناز
ساناز

ﻋﺸــــﻖ ” ﯾﻌﻨﯽ. حـــــتی اگه … ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ !! بدونی نمیشه

ﻋﺸــــﻖ ” ﯾﻌﻨﯽ..
حـــــتی اگه …

ﺑﺪﻭﻧﯽ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩﺕ !!
بدونی نمیشه !!

ﺍﻣﺎ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﯽ!
ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺷﻮ…
ﻧﻪ ﻓﮑﺮﺷﻮ…

مشاهده همه ی 231 نظر
ساناز
ساناز

دراز می کشم روبروی آسمان با سرانگشت خیالم می کشم ستاره

دراز می کشم
روبروی آسمان

با سرانگشت خیالم می کشم
ستاره ای نیمه جان...
نشسته بر بالینش
آدمکی تنها...
دعا بر لب
در حسرت آمین ها...
آدمک غمگین
چقدر شبیه من
ستاره ای ندارد
میان هفت آسمان..

مشاهده همه ی 52 نظر
ساناز
ساناز

بـــرای فـــرامـوش کــردنــَـت ، هـَــر شــَـب آرزوی آلـزایـمـــر مـی کنـــَـم

بـــرای فـــرامـوش کــردنــَـت ، هـَــر شــَـب آرزوی آلـزایـمـــر مـی کنـــَـم ...

خــوش بــه حــالِ تـو ..

کــه وقتــی " او " آمـــد .. بـدونِ هـیـــچ دردِ ســَــری ،

فـــرامــوشـــَـــــم کـــَــردی ...!!

مشاهده همه ی 36 نظر
ساناز
ساناز

همین که حس کنم باشی همین که حضورت را حس کنم

همین که حس کنم باشی
همین که حضورت را حس کنم که هستی
خیالم راحت است
همین حضور تو از دور دستها هم برای من دلگرمی ایست آرامِ جانم

مشاهده همه ی 17 نظر
ساناز
ساناز

دوســـتــت دارم" را براي هر دويمان فرستادي !!هم مــــن !!هـــــم او

دوســـتــت دارم" را براي هر دويمان فرستادي !!

هم مــــن !!

هـــــم او !!!

خيـــانت مي كـــــردي يا عــدالــَت !!??

مشاهده همه ی 29 نظر
ساناز
ساناز

گفت :جبران میکنم!گفتم :کدام را؟عمر رفته را؟روی شکسته را؟دل مرده اما

گفت :جبران میکنم!
گفتم :کدام را؟
عمر رفته را؟
روی شکسته را؟
دل مرده اما تپیده را؟
حالا من هیچ !جواب این تار موهای سفید را میدهی؟
نگاهی به سرم کرد و گفت:چه پیر شده ای!!
گفتم :جبران میکنی؟
گفت: کدام را؟؟؟؟؟!!!

مشاهده همه ی 21 نظر
ساناز
ساناز

قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی فردا میشکند

قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستی قلبی

فردا میشکند دگری قلب تو را . . .

مشاهده همه ی 10 نظر
ساناز
ساناز

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر

زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز . . .

مشاهده همه ی 11 نظر
ساناز
ساناز

مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند

مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند . . .                      

مشاهده همه ی 20 نظر
ساناز
ساناز

مــــــَن که زیـاد سـَر از کـار ِ بـازاریـ ها دَر

مــــــَن که زیـاد سـَر از کـار ِ بـازاریـ ها دَر نمیــــاوَرَمـ

ولـی بـه گـُمانـمـ

حـتمـا جـنسـ هـای جـــدیدشـانـ آمدهـ که

منـ برایــــــت کهنــــه شـُدهـ اَمـ

مشاهده همه ی 85 نظر